ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

2012-10-12 08:29
  1. Αναστασιάδης Π., Μανούσου Ε., Κουκούλης Ν., Σπανουδάκης Α., Στρατάκη Α., Καρβούνης Λ. (2009).  Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης και της διαθεματικής προσέγγισης. Από την Θεωρία στην Πράξη «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008»: Καπετάν ΣΟΣ- Μεσόγειος Θάλασσα. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) https://www.etpe.gr/extras/download.php?type=proceed&id=1375 Ανακτήθηκε στις 16/03/2011.
  2. Αναστασιάδης Π., Φιλιππούσης Γ., Κουκούλης Ν., Ρούσσου Ε., Λορέντζος Θ., Σταματοπούλου Β., Μανούσου Ε., Σιάκας Σ., Τομαζινάκης Ε, Γκίζα Α., Μαστοράκη Ε., Σπανουδάκης Α., Χαχλάκης Γ., Καλίνη Ε., Πουλά Ε., Καρβούνης Λ. (2010). Η παιδαγωγική αξιοποίηση της τηλεδιάσκεψης στο σύγχρονο σχολείο. Το Πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2010: Περιβάλλον – Μεσόγειος Θάλασσα-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».  Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) https://www.etpe.gr/extras/download.php?type=proceed&id=1721 Ανακτήθηκε στις 16/03/2011.
Πίσω