Καινοτομία Online Δια βίου Εκπαίδευση

Aegean Greek Immersion Summer School (AeGIS): International Summer School for the Greek Diaspora AeGIS2024

Aegean Greek Immersion Summer School (AeGIS): International Summer School for the Greek Diaspora AeGIS2024
Aegean Greek Immersion Summer School (AeGIS): International Summer School for the Greek Diaspora AeGIS2024 SCHOOL OF HUMANITIES | Department of Primary Education  13 May 2024 to 7 Jun 2024 | Rhodes   Scientific...

Κατάρτιση εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο

Κατάρτιση εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει εξ αποστάσεως και ασύγχρονο μοριοδοτούμενο ετήσιο 9μηνο (408 ώρες) επιμορφωτικό πρόγραμμα “Κατάρτιση εκπαιδευτικών στη...

Επιμόρφωση για το μάθημα της Σεξουαλικής Αγωγής στην εκπαίδευση

Επιμόρφωση για το μάθημα της Σεξουαλικής Αγωγής  στην εκπαίδευση
Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα της σεξουαλικής αγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία αρχικά εξετάζονται μέσα από ιστορική αναδρομή οι χρονικοί σταθμοί που εισήχθησαν μαθήματα με αναφορές στη σωματική διάπλαση του ατόμου, καθώς και οι κοινωνικές αλλαγές...

Σχεδιασμός και ανάπτυξη online μαθημάτων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη online μαθημάτων
Σκοπός του Δια Βίου Προγράμματος «Σχεδιασμός και ανάπτυξη online μαθημάτων» είναι να παρέχει βασικές θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες πάνω στην διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης περιεχομένου για ηλεκτρονικά μαθήματα. Το συγκεκριμένο...

Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εξ αποστάσεως θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των υπηρεσιών Web 2.0. Οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν στις βασικές έννοιες γύρω από το Web 2.0, τις κατηγορίες των...

Ανάπτυξη Ιστοσελίδων με το WordPress

Ανάπτυξη Ιστοσελίδων με το WordPress
Σκοπός του Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι να παρέχει στους επιμορφούμενους τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία ιστοσελίδων χωρίς προαπαιτούμενη γνώση προγραμματισμού ή άλλων δεξιοτήτων σχεδιασμού με χρήση του WordPress. Το...

Αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα στη διδασκαλία, και ως μέσο αλληλεπιδραστικής παρουσίασης.

Αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα στη διδασκαλία, και ως μέσο αλληλεπιδραστικής παρουσίασης.
Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους επιμορφούμενους, πρωτίστως τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων διδακτικών εκπαιδευτικών σεναρίων με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα και...

Η αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση

Η αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέρεται στην επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση, οριοθετώντας την από την ψηφιακή πραγματικότητα.  Αρχικά γίνεται αναφορά στον ορισμό και τις συσκευές επαυξημένης πραγματικότητας και συγκεκριμένα στις...

Επιχειρηματικότητα στην Eκπαίδευση

Επιχειρηματικότητα στην Eκπαίδευση
Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ο εκπαιδευτικός τομέας ως μοχλός επιχειρηματικότητας» παρουσιάζονται και να αναλύονται τα βήματα που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής επιχειρηματικής ιδέας. Η ενότητα περιλαμβάνει τα εξής θεματικά πεδία:...

Δημιουργία E-Shop με το PrestaShop

Δημιουργία E-Shop με το PrestaShop
Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα παρέχει στους/στις επιμορφούμενους/ες τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός E-Shop (Ηλεκτρονικού Καταστήματος) με τη χρήση του PrestaShop, χωρίς προαπαιτούμενες τεχνικές γνώσεις ή γνώσεις...

Δημιουργώντας Επαγγελματικές Κοινότητες Εκπαιδευτικών

Δημιουργώντας Επαγγελματικές Κοινότητες Εκπαιδευτικών
Σε μια εποχή ραγδαίας και ριζικής αλλαγής, με μεταμορφωτική δύναμη, ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης, η ανάπτυξη επαγγελματικών κοινοτήτων όπου η μάθηση ορίζεται και λειτουργεί με βάση τη συμμετοχή ως ένα εξελισσόμενο και συνεχώς ανανεώσιμο σύνολο...

Σχεδιασμός & Υλοποίηση Σχολικών Ιστοτόπων

Σχεδιασμός & Υλοποίηση Σχολικών Ιστοτόπων
Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εξ αποστάσεως, θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση των συμμετεχόντων στην απόκτηση γενικών και ειδικών γνώσεων σχετικά: με τη δομή, το περιεχόμενο, τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και την εκπαιδευτική αξιοποίηση...