Δημιουργία E-Shop με το PrestaShop

Δημιουργία E-Shop με το PrestaShop

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα παρέχει στους/στις επιμορφούμενους/ες τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός E-Shop (Ηλεκτρονικού Καταστήματος) με τη χρήση του PrestaShop, χωρίς προαπαιτούμενες τεχνικές γνώσεις ή γνώσεις προγραμματισμού. 

Το PrestaShop αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς και απλές στη χρήση πλατφόρμες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι δωρεάν και ανοιχτού κώδικα, και χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 165.000 ηλεκτρονικά καταστήματα διεθνώς.