Ι. Βιβλία

 

 1. Sofos, A. (1996). "Erziehungsziele in der pädagogischen Diskussion. Eine Bestandsaufnahme in Deutschland von 1960 bis 1994". (Ph. Dissertation) Mainz.

 1. Kron, F., Sofos, A. (2003). Mediendidaktik –Neuen Medien in Lehr- und Lernprozessen“. München: Ernst Reinhardt-Verlag als UTB.

Μετά την εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

 1. Kron, F., Σοφός Α. (2007). Διδακτική των Μέσων. Νέα Μέσα στο πλαίσιο Διδακτικών και Μαθησιακών Διαδικασιών. Αθήνα Gutenberg. (Μετάφραση του βιβλίου Νούμερο 2 στα Ελληνικά) (χορηγείται ως επιστημονικό σύγγραμμα στο ΠΤΔΕ Κρήτης και στο Ιόνιο Πληροφορικής)

Μετά την εκλογή στη βαθμίδα του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή

 1. Kron, F., Sofos, A. (2008). Dydaktyka Mediow. Gdansk: Pedagogika GWP. (Μετάφραση του βιβλίου Νούμερο 2 στα Πολωνικά)

 1. Sofos, Α., Kron, F. (2010. Erfolgreicher Unterricht mit Medien. Mainz: Logophon

 1. Σοφός, Α. Kron, F. (2010). Αποδοτική Διδασκαλία με τη Χρήση Μέσων. Από τα προσωπικά και πρωτογενή στα τεταρτογενή και ψηφιακά Μέσα. Αθήνα: Γρηγόρης (Μετάφραση του παραπάνω βιβλίου στα Ελληνικά)

Μετά την εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

 1. Σοφός, Α., Κώστα, Α., Παράσχου, Β. (2015). Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Από τη Θεωρία στην Πράξη. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα  και Βοηθήματα. https://hdl.handle.net/11419/182.

 2. Σοφός, Α. (2015). Σχεδιάζοντας σενάρια διδασκαλίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Ολιστικό μοντέλο διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής για την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού στο πλαίσιο της μεντορείας. Αθήνα: Γρηγόρης

 3. Σοφός, Α. (2020). Πρακτικές Διδασκαλίας για τη Διαπολιτισμική Αγωγή με τη Χρήση Νέων Μέσων. Αθήνα: Γρηγόρης

 ΙΙ. Επιμέλεια συλλογικών τόμων

 1. Beck, Ch., Sofos, A. (2001): Neue Medien in der pädagogischen Kontroverse. Mainz: Logophon.

Μετά την εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

 1. Αυγερινός Ε., Κόκκινος, Γ., Παπαντωνάκης Γ., Σοφός Α. (Επιμ.) (2007). Επιστήμες της Αγωγής – Νέες Τεχνολογίες: Πρακτικές στον Ελλαδικό Χώρο και Σύγχρονες Τάσεις στην Ευρώπη, Αθήνα: Μεταίχμιο (χορηγείται ως επιστημονικό σύγγραμμα στο ΑΠΘ και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Μετά την εκλογή στη βαθμίδα του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή

 1. Σοφός, Α. (Επιμ.) (2009). Παιδαγωγικές Διαστάσεις των Νέων Μέσων. Ενίσχυση Μιντιακού Γραμματισμού και Ικανότητας για ένα Ασφαλές Διαδίκτυο. Αθήνα: Γρηγόρης.

Μετά την εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

 1. Kron, F. (2012) (Επιμ. Σοφός, Α.). Βασικές Γνώσης Παιδαγωγικής Επιστήμης. Αθήνα: ΙΩΝ.
 2. Σοφός, Α. Βρατσάλης, Κ. (2013). Παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αθήνα: εκδόσεις: ΙΩΝ
 3. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο (Επιμ. Σοφός) (2015). Παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο. (https://www.rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/index.html)
 4. Σοφός, Α., Λιαράκου, Γ., Σκουμιός, Μ. (Επιμ.) (2016). Ηλεκτρονικά Πρακτικά 1ης Ημερίδας Υποψηφίων Διδακτόρων "Παιδαγωγική Έρευνα στο Αιγαίο". Ρόδος 17 Ιουνίου 2016 https://www.pre.aegean.gr/1%CE%B7-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%80-%CF%84-%CE%B4-%CE%B5-e/
 5. Σοφός, Α., Αυγερινός, Ε., Καραμούζης, Π., Χριστοδουλίδου, Λ., Δάρρα, Μ. (Επιμ.) (2017a): Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών. Παιδαγωγική Αξιοποίηση ψηφιακών Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αθήνα: Γρηγόρης.
 6. Σοφός, Α. (2017b). Νέα Μέσα, κλασικά παιδαγωγικά ζητήματα: η θεώρηση της μάθησης από την προοπτική των μαθησιακών σχηματισμών και της νευροβιολογίας. Στο Α. Σοφός, Λιαράκου, Γ. Καραμούζης, Π. & Κώστας, Α. (Επιμ.) Νέα Μέσα, Νέα Μάθηση; (σσ. 15-39). Αθήνα: Γρηγόρης.
 7. Σοφός, Α., Λιαράκου, Γ., Σκουμιός, Μ. (Επιμ.) (2017). Ηλεκτρονικά Πρακτικά 2ης Ημερίδας Υποψηφίων Διδακτόρων "Παιδαγωγική Έρευνα στο Αιγαίο". Ρόδος 23 Ιουνίου 2017. https://www.pre.aegean.gr/2%CE%B7-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%80-%CF%84-%CE%B4-%CE%B5-e-2/
 8. Σοφός, Α., Καραμούζης, Π., Καζούλλη Β., Κώστας, Α. (Επιμ.) (2019). Διδασκαλία και Μάθηση μέσω φορητών συσκευών: Συνέπειες και προκλήσεις για την εκπαίδευση. Γρηγόρης: Αθήνα.
 9. Σοφός Α., Δάρρα Μ., Τσιμπιδάκη Α., Κλαδάκη, Μ., Κώστας, Α. (2020), Παιδαγωγικά τμήματα και το μέλλον τους. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Προκλήσεις και Προοπτικές σε έναν κόσμο που αλλάζει. Γρηγόρης Αθήνα.
 10. Σοφός, Α., Κοσμίδου Χρ. (2020). Η Ταυτότητα και το Εργασιακό Προφίλ του Εκπαιδευτικού ως Επαγγελματία. Γρηγόρης: Αθήνα.
 11. Σοφός, Α (2021). Εκπαίδευση υπό έκτακτες συνθήκες ή εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση; Προβληματισμοί και ζητήματα που προκύπτουν για τον εκπαιδευτικό και προοπτικές για το μέλλον. Στο Α. Σοφός, Α. Κώστας, Γ. Φούζας, Β. Παράσχου. (επιμ). 1ο Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο "Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις – Αντιλήψεις – Σενάρια – Προοπτικές – Προτάσεις, σελ. 38-50.  Ηλεκτρονική έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.  https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/online-edu/article/view/3209/3276

 

ΙΙΙ. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

 1. Beck, Ch./Sofos, A. (2001). Zur Einleitung in das Band. In Beck, Ch./Sofos, A.  (Hrsg.): Neue Medien in der pädagogischen Kontroverse, S 9-21  . Mainz: Logophon
 1. Sofos, A. (2001). Die Jugendmedienschutzdebatte unter pädagogischer Betrachtung. In: Beck, Ch./Sofos, A. (Hrsg.): Neue Medien in der pädagogischen Kontroverse. Mainz. 2001, S. 224-252
 1. Sofos, A. (2004). Concepts of Electronic Media in the Service of Teaching. Στο: Σκούρτου, Ελ. (επιμ.) Τετράδια Εργασίας Ρόδου ΙΙ – Νέα Μέσα στη Διδασκαλία και Μάθηση σε Ηλεκτρονικό Περιβάλλον, Ρόδος: Πανεπιστήμιο (https://www.rhodes.aegean.gr/ptde/personel/skourtou/tetradiarhodouII/index.htm)
 1. Sofos, A. (2004): Bildungspolitische Konzepte der Interkulturellen Erziehung. Στο. Σκούρτου, Ε. (επιμ.), Τετράδια Εργασίας Ρόδου ΙΙ – Νέα Μέσα στη Διδασκαλία και Μάθηση σε Ηλεκτρονικό Περιβάλλον, Ρόδος: Πανεπιστήμιο https://www.rhodes.aegean.gr/ptde/personel/skourtou/tetradiarhodouII/index.htm
 1. Kron, F., Σοφός Α. (2007). Διάλογος – Διαπολιτισμικότητα - Γλωσσική Εμπειρία - Ανάπτυξη Ταυτότητας. Βασικοί Ορισμοί ή Ενδείξεις Προβλημάτων, στο Γκόβαρης, Χ., Θεοδωροπούλου, Ε. & Κοντάκος, Α., (επιμ.), Η Παιδαγωγική Πρόκληση της Πολυπολιτσμικότητας. Ζητήματα Θεωρίας και Πράξης της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, 165-164, Αθήνα: Ατραπός
 1. Σοφός, Α. (2007). Στρατηγικές Παρουσίασης Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Διαδίκτυο – Το Παράδειγμα της Αττικής. Στο Αυγερινός Ε., Κόκκινος, Γ., Παπαντωνάκης Γ., Σοφός Α. (Επιμ.), Επιστήμες της Αγωγής – Νέες Τεχνολογίες: Πρακτικές στον Ελλαδικό Χώρο και Σύγχρονες Τάσεις στην Ευρώπη, (σ. 273-286), Αθήνα: Μεταίχμιο.

Μετά την εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

 1. Kron, F., Σοφός Α. (2008). Γλωσσική Ευαισθητοποίηση και Νέες Τεχνολογίες. στο Γκόβαρης, Χ. (Επιμ.), Κείμενα για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση στο Πολυπολιτισμικό Σχολείο. Αθήνα, Ατραπός,

Επίσης στο: Kron, F. Sofos A. (υπό έκδοση). Language Awareness in the classroom.. In:. Kron, F./Tulasiewicz, W.: Practicing Language Awareness. London

 1. Αυγερινός Ε., Κόκκινος, Γ., Παπαντωνάκης Γ., Σοφός Α. (2008). Εισαγωγή στον Τόμο. Στο: Αυγερινός Ε., Κόκκινος, Γ., Παπαντωνάκης Γ., Σοφός Α. (Επιμ.), Επιστήμες της Αγωγής – Νέες Τεχνολογίες: Πρακτικές στον Ελλαδικό Χώρο και Σύγχρονες Τάσεις στην Ευρώπη, Αθήνα: Μεταίχμιο.

Μετά την εκλογή στη βαθμίδα του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή

 1. Sofos A., Kostas A., (2008). “Collaborative Work and Multi-Criteria Organization of Web Educational Resources: A Theoretical Framework”. In: Miltiadis D. Lytras, John M. Carroll, Ernesto Damiani,  Robert D. Tennyson, David Avison, Gottfried Vossen and Patricia Ordonez De Pablos (Ed.), The Open Knowledge Society: A Computer Science and Information Systems Manifesto,  Springer Communications in Computer and Information Science Volume 19, pp. 237-244.
 1. Σοφός, Α., Κώστας, Α. (2009). Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Μοντέλα ‘Ένταξής τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο Αυγερινός, Α. (Επιμ.), Η Συνεισφορά των Νέων Τεχνολογιών σε μια Ποιοτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. (σελ. 59-69). Αθήνα: Garamond Print. 
 1. Αθανασιάδης, Η., Σοφός, Α., Ρέλλος, Ν. (2009).  Αποτελέσματα Έρευνας για την Αξιολόγηση του Προγράμματος VISTA από Φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο Αυγερινός, Α. (Επιμ.), Η Συνεισφορά των Νέων Τεχνολογιών σε μια Ποιοτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. (σελ. 11-23). Αθήνα: Garamond Print. 
 1. Σοφός, Α. (2009.), Εισαγωγή στον Τόμο. Στο: Σοφός, Α. (Επιμ.), Παιδαγωγικές Διαστάσεις των Νέων Μέσων. Ενίσχυση Μιντιακού Γραμματισμού και Ικανότητας για ένα Ασφαλές Διαδίκτυο (σελ.7-20). Αθήνα: Γρηγόρης.
 1. Σοφός, Α. (2009). Προστασία των Νέων ως Παιδαγωγική Ικανότητα Δράσης. Στο: Σοφός, Α. (Επιμ.), Παιδαγωγικές Διαστάσεις των Νέων Μέσων. Ενίσχυση Μιντιακού Γραμματισμού και Ικανότητας για ένα Ασφαλές Διαδίκτυο (σελ. 21-40). Αθήνα: Γρηγόρης.
 1. Kron, F., Σοφός, A. (2009). Η Ανάπτυξη ως Έννοια Κλειδί για την Προστασία της Παιδικής Ηλικίας και των Νέων στα Περιβάλλοντα των Μέσων. Στο: Σοφός, Α., (Επιμ.), Παιδαγωγικές Διαστάσεις των Νέων Μέσων. Ενίσχυση Μιντιακού Γραμματισμού και Ικανότητας για ένα Ασφαλές Διαδίκτυο (σελ. 41-62). Αθήνα: Γρηγόρης
 1. Kron, F., Σοφός, A. (2009). Η Εξελισσόμενη Προσέγγιση  της Προστασίας των Νέων στα Περιβάλλοντα των Μέσων. Στο: Σοφός, Α. (Επιμ.), Παιδαγωγικές Διαστάσεις των Νέων Μέσων. Ενίσχυση Μιντιακού Γραμματισμού και Ικανότητας για ένα Ασφαλές Διαδίκτυο (σελ. 63-75). Αθήνα: Γρηγόρης

Μετά την εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

 1. Σοφός, Α., Αργύρης, Π. (2010). Ηλεκτρονικά Παιχνίδια: Μια Έρευνα στο Βιόκοσμο των Νέων. Στο: Αθανασιάδης, Η. (Επιμ.), Νέες Τεχνολογίες – Διαστάσεις Έρευνας στο Χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής (σελ. 155-162). Αθήνα: Νέες Τεχνολογίες.
 1. Sofos, A., (2010). Digital Literacy as a Category of Media competence and Literacy – an Analytical Approach of Concepts and Presuppositions for Supporting Media Competence at School. In: Bauer, P., Hoffmann, H. & Mayrberger, K. (Ed.),  Fokus Medienpädagogik – Aktuelle Forschung- und Handlungsfelder. (pp. 62-82). München: kopaed.
 1. Sofos, A., (2011). Digital Literacy as a Category of Media competence and Literacy – an Analytical Approach of Concepts and Presuppositions for Supporting Media Competence at School. In: Stergioulas, L. (Eds.), Pursuing Digital Literacy in the School, New Literacies series. New York: Peter Lang Publishing Group.
 1. Σοφός, Α. (2011). Διδακτικός Μετασχηματισμός με Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα. Στο Αναστόπουλος, Χ., Δακοπούλου Α., Καλογρίδη, Σ., Κουτρουμάνος, Γ., Λενακάκης, Α., Μανούσου, Ε., Παρασκευόπουλος, Μ., Πήλιουρας, Π., Σοφός, Α., Τερζάκη, Χ.  (2011). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ: Συμπληρωματικό Υλικό Επιμόρφωσης - ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Τόμος Β’, Ειδικός Μέρος ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 2. Kostas A., Sofos A., (2012). Internet-Mediated Communities of Practice: Identifying a Typology of Critical Elements, In. Daradoumis, Th.,  Demetriadis, S. and Xhafa, F. (eds.). Intelligent Adaptation and Personalization Techniques in Computer-Supported Collaborative Learning. Volume 408 (p. 311-344). Heidelberg New York Dordrecht London: Springer. https://www.springerlink.com/content/978-3-642-28585-1/#section=1046540&page=1&locus=19
 1. Σοφός, Α. (2013). Η προσέγγιση της μεντορείας (mentoring) στο πλαίσιο του ολιστικού μοντέλου διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής άσκησης για την ένταξη των νέων Μέσων (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διεργασία στο Π.Τ.Δ.Ε. Κόκκινος, Γ., Μοσκοφόγλου-Χιονίδου, Μ (Επιμ.). Επιστήμες της Εκπαίδευσης. Από την ασθενή ταξινόμηση της Παιδαγωγικής στη διεπιστημονικότητα και στον επιστημονικό υβριδισμό (σ. 192-220). Αθήνα: Ταξιδευτής.
 2. Σοφός, Α. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση κινηματογραφικής ταινίας και βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σοφός, Α, Βρατσάλης Κ. (Επιμ.). Παιδαγωγική Αξιοποίηση Νέων Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σελ. 119 - 146). Αθήνα: ΙΩΝ
 3. Σοφός, Α. (2014). 13 θέσεις γύρω από την Παιδαγωγική των Μέσων ως Εισαγωγή στη θεματική και τα άρθρα του τόμου. Σοφός, Α, Βρατσάλης Κ. (Επιμ.). Παιδαγωγική Αξιοποίηση Νέων Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σελ. 11-35). Αθήνα: ΙΩΝ
 4. Σοφός, Α. (2014). Ψηφιακός γραμματισμός ως κατηγορία του μιντιακού γραμματισμού και ικανότητας. Αναλυτική προσέγγιση θεωρητικών προσεγγίσεων για την ένταξη της εκπαίδευσης στα Μέσα στην εκπαίδευση. Σοφός, Α, Βρατσάλης Κ.  (Επιμ.). Παιδαγωγική Αξιοποίηση Νέων Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σελ. 61-82). Αθήνα: ΙΩΝ

 

 1. Κώστας, Α., Σοφός, Α. & Βιτσιλάκη, Χ. (2015). Το e-Learning ως Σημείο Σύγκλισης της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και της Δια Βίου Μάθησης: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο Π. Αναστασιάδης (Επιμ.), Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών με την Χρήση των ΤΠΕ: Από την Θεωρία στην Πράξη, (σελ. …). Αθήνα: Gutenberg. (υπό έκδοση).
 2. Κώστας, Α., Σοφός, Α. & Βιτσιλάκη, Χ. (2016). Το e-Learning ως Σημείο Σύγκλισης της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και της Δια Βίου Μάθησης: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο Π. Αναστασιάδης (Επιμ.), Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών με τη χρήση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου [e-Learning],  (σελ. 129-173). Αθήνα: Gutenberg.
 3. Σοφός, Α. (υπό έκδοση). Διδασκαλία σε μετάβαση – Παιδαγωγική θεώρηση των νέων και ψηφιακών Μέσων για το σχεδιασμό της διδασκαλίας. Στο Μπίκος, Κ., Ταρατόρη, Ε., Στραβάκου, Π. (Επιμ.). Τιμητικός Τόμος για τη Δημήτριο Χατζηδήμου.
 4. Σοφός, Α. (2017). Η χωροχρονική αποπλαισίωση της διδασκαλίας – Τύποι και παιδαγωγικές θέσεις της Ψηφιακής μάθησης. Στο Α. Σοφός κ.α. (Επιμ.), Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών. Παιδαγωγική Αξιοποίηση ψηφιακών Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. (σελ. 15-33). Αθήνα: Γρηγόρης.
 5. Σοφός, Α. (2019). Quo vadis mobile Learning? Προτάσεις για μια Διδακτική Κινητής Μάθησης. Στο. Α. Σοφός κ.α. (Επιμ.), Διδασκαλία και Μάθηση μέσω φορητών συσκευών: Συνέπειες και προκλήσεις για την εκπαίδευση (σελ. 13-40). Γρηγόρης: Αθήνα.
 6. Αθανασίου, Αι., & Σοφός, Α. (2019). Το θεωρητικό πλαίσιο iPAC ως εργαλείο για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση μαθημάτων κινητής μάθησης. Στο. Α. Σοφός κ.α. (Επιμ.), Διδασκαλία και Μάθηση μέσω φορητών συσκευών: Συνέπειες και προκλήσεις για την εκπαίδευση (σελ. 55-69). Γρηγόρης: Αθήνα.
 7. Τζόρτζογλου, Φ. & Σοφός, Α. (2019). Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Διδακτικών Σεναρίων με τη Χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας. Στο. Α. Σοφός κ.α. (Επιμ.), Διδασκαλία και Μάθηση μέσω φορητών συσκευών: Συνέπειες και προκλήσεις για την εκπαίδευση (σελ. 132-163). Γρηγόρης: Αθήνα.
 8. Βρατσάλη, Ν., Τζόρτζογλου, Φ., Κώστας, Α., & Σοφός, Α. (2019). Το ερευνητικό πεδίο της κινητής μάθησης (mobile learning)  στην Ελλάδα: Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στο. Α. Σοφός κ.α. (Επιμ.), Διδασκαλία και Μάθηση μέσω φορητών συσκευών: Συνέπειες και προκλήσεις για την εκπαίδευση (σελ. 250-266). Γρηγόρης: Αθήνα.
 9.  Σοφός, Α. (2019). Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Επισκόπηση Πρακτικών και Προτάσεις. Στο: Α. Σοφός κ.α. (Επιμ.). Παιδαγωγικά Τμήματα και το Μέλλον τους (σελ. 81-108). Γρηγόρης: ΑΘήνα. 
 10. Αϊδίνης, Α., Σοφός, Α. (2019). Προγράμματα Σπουδών Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης: Προκλήσεις και προοπτικές. Στο: Α. Σοφός κ.α. (Επιμ.). Παιδαγωγικά Τμήματα και το Μέλλον τους (σελ. 63-80). Γρηγόρης: Αθήνα.
 11. Κώστας, Α., Σοφός, Α. (2019). Από το κλασσικό μοντέλο πρακτικής άσκησης στη σύμπραξη Πανεπιστημίου-Σχολείου: Μεικτή μεντορεία, κοινότητες και τεχνολογία. Στο: Α. Σοφός κ.α. (Επιμ.). Παιδαγωγικά Τμήματα και το Μέλλον τους (σελ. 224-237). Γρηγόρης: Αθήνα.
 12. Σοφός, Α. (2020). Μάθηση από το σπίτι λόγω Κοροναϊού;  Προβληματισμοί και ζητήματα που προκύπτουν, Στο. Π. Κάπολα, Γ. Κουζέλης, Ο. Κωνσταντάς, (επιμ.). Αποτυπώσεις σε στιγμές κινδύνου. σελ. 569-583. Αθήνα: Νήσος.

 

IV. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

 1. Sofos, A. (1997). "Eine kategoriale Begründung von Handlungsnormen in pädagogischen Theoriekonzepten". In: Pädagogische Rundschau 51,  517-557.

 

 1. Sofos, A. (1998). Zur Lebenslage griechischer Einwanderer. In: Ausländerbüro der   Stadt Bielefeld (Hrsg.): Vom Gastarbeiter zum Bürger der Kommune. Dokumentation einer  Veranstaltungsreihe. Bielefeld, 36-43.

 

 1. Sofos, A. (2000). Der Muttersprachliche Ergänzungsunterricht für Ausländerkinder in Rheinland-Pfalz. Eine kritische Analyse. Στο: Παιδαγωγικός Λόγος 1, 111 – 127.

 

 1. Sofos, A., Kron, F. (2000). Neue Medien im Unterricht. Στο: Παιδαγωγικός Λόγος 1,  67-82.

 

 1. Sofos, A. (2003). Interkulturelle Erziehungsziele im Übergang: Die Entstehung eines neuen Paradigmas und die Bedeutung neuer Technologien für die interkulturelle Didaktik. In: Παιδαγωγικός Λόγος  2, 35-52

 

 1. Sofos, A. (2004). Rahmenbedingungen der Mediendidaktischen Praxis. Στο: Παιδαγωγικός Λόγος 3, 273-287

 

 1. Sofos, A., Kron, F. (2005). Der Lehrplan und die Neuen Medien. In: Παιδαγωγικός Λόγος Διδακτικά προγράμματα και Νέα Μέσα. Στο: Παιδαγωγικός Λόγος 2, 211-234

 

Μετά την εκλογή μου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

 1. Sofos, A (2005). Theoretische Perspektiven zur Begründung des Medienbegriffs.  Στο: Pädagogische Rundschau 59(2005), 719-726

 

 1. Σοφός, Α. (2005). Πραγματιστικό Πλαίσιο Δόμησης Παιδαγωγικών Φαινομένων και Δράσης, Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, 2 (2006), 86-90

 

 1. Σοφός, Α. (2005). Διαπολιτισμική Στοχοθεσία σε Διαδικασία Μετάβασης. Η Σημασία των Νέων Τεχνολογιών για τη Διαπολιτισμική Διδακτική. Στο Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο (2005) 1, σελ. 7-18. (https://www.pre.aegean.gr/revmata/issue1/7Sofos_OK.pdf)

 

Μετά την εκλογή στη βαθμίδα του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή

 1. Sofos, A., Athanasiadis, Ι. (2007). Mediennutzung und Medienkompetenz in der universitären Ausbildung von Studierenden. Στο: Παιδαγωγικός Λόγος, 1, 13-31.
 2. Sofos A., Kostas A., (2009). Pedagogically-Oriented Evaluation Criteria for Educational Web ResourceseLearning Papers,. 17 pp. 1-12
 3. Σοφός, Α., Λιάππη, Β. (2010). Η Εννοιολογική Χαρτογράφηση σε Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα- Μια εναλλακτική Στρατηγική Μάθησης, Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο,  4, 59-76

Μετά την εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

 1. Λουκιπούδη, Κ. Σοφός, Α., (2010). Η Μιντιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Δωδεκανήσου. i-teacher, σελ, 4-14. https://i-teacher.gr/files/1o_teyxos_i_teacher_9_2010.pdf
 2. Sofos A., Alexopoulou A., (2010). Defining Quality Hellenic Evaluation tool for School Internet SiteseLearning Papers,. Special edition 17 pp. 1-17
 3. Σοφός, Α. (2011). Προς ένα ολιστικό μοντέλο διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής άσκησης για την ένταξη των νέων Μέσων (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διεργασία. i-teacher, 3, σελ. 1-16.  https://www.i-teacher.gr/files/3o_teyxos_i_teacher_9_2011.pdf
 4. Σοφός, Α. (2011). Μεθοδολογία Σχεδιασμού για την Αξιοποίηση των νέων Μέσων σε Παιδαγωγικές και Εκπαιδευτικές Δράσεις.  Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο,  5, 85-98. https://www.rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/issue5/SOFOS.pdf
 5. Σοφός, Α., Σπανός, Δ., Σαχτούρης, Σ. (2011). Οι φορητοί υπολογιστές στην Αʼ Γυμνασίου: Προβληματισμοί των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του προγράμματος «Ψηφιακή Τάξη». Ηλεκτρονικό περιοδικό Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 4(1-3), 103-116
 6.  Σκούρτου, Ε., Κούρτη-Καζούλλη, Β., Βρατσαλής, Κ., Σοφός, Α.,( 2011).  Μεταβάσεις, γεφυρώσεις και μετασχηματισμοί στη γνώση και στη γλώσσα. Επιστήμες Αγωγής . Θεματικό Τεύχος, σ: 163-174
 7. Σοφός, Α., Σωτηρίου Ι. (2012). Ψηφιακό Σχολείο: Η περίπτωση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Ψηφιακού Σχολείου ΥΠΔΒΜΘ , i-teacher, 5 (8-30) https://i-teacher.gr/files/5o_teyxos_i-teacher_11_2012.pdf
 8. Σπανός Δ., Σοφός, Α. (2012). Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες σε προγράμματα ενός φορητού υπολογιστή ανά μαθητή και τρόποι αντιμετώπισής τους. iTeacher 5(30-44), https://i-teacher.gr/files/5o_teyxos_i-teacher_11_2012.pdf
 9. Σπανός Δ., Σοφός, Α. (2012). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε προγράμματα ενός φορητού υπολογιστή ανά μαθητή. iTeacher 4(22-33).Σοφός, Α. (2013).
 10. Σοφός, Α. (2013). Καταστασιακά Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, 6-7(1-12)   https://www.rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/issue6/12%20Sofos%20%20%CE%91.pdf
 11. Σοφός, Α. (2013). Καταστασιακά Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα.  Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Τόμ. 9, Αρ. 1, 62-74 https://journal.openet.gr/index.php/openjournal/article/view/167
 12. Kostas, A., Kaseris, N., Sofos A., Tsolakidis K., Bratsalis K., (2013). EDUCATIONAL WEB COMMUNITIES IN GREECE: A CRITICAL SURVEY AND MEASUREMENT OF SENSE OF COMMUNITY INDEX (SCI). The University of the Fraser Valley Research Review 4(3), 70-83.
 13. Spanos, D., Sofos A. (2013). The views and attitudes of students participating in a one-to-one laptop initiative in Greece. Education and Information Technologies. 18(4). DOI 10.1007/s10639-013-9299-z (https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-013-9299-z/fulltext.html)
 14. Σοφός, Α., Δάρρα, Μ. (2015). Μοντέλα μαθησιακού σχεδιασμού: Συγκριτική και ερμηνευτική αξιολόγηση, “Επιστήμες Αγωγής”, 2(66-83). www.ediamme.edc.uoc.gr
 15. Σοφός, Α., Δάρρα, Μ. (2015). Διαμορφώνοντας ποιοτική σχολική κουλτούρα. iTeacher. 11(49-69). https://i-teacher.gr/files/11o_teyxos_i_teacher_5_2015.pdf
 16. Koutromanos, G., Sofos, A. & Avraamidou, L. (2015). The use of Augmented Reality Games in Education: A review of the literature. Educational Media International Journal, 52(4), 253-271. DOI: 10.1080/09523987.2015.1125988.
 17. Σοφός, Α. (2015). Διδασκαλία ως φαινόμενο χωροχρονικής αποπλαισίωσης και ο ρόλος των νέων και ψηφιακών Μέσων για το σχεδιασμό της. Ανοικτή Εκπαίδευση, Τομ. 11, Αρ.1, 8-19. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9817
 18. Παπαδοπούλου, Μ., Σοφός, Α. (2015). Εξ αποστάσεως διδασκαλία ιστορίας της τέχνης μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στηριγμένη στο μοντέλο 4ΜΑΤ. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, Το. 8, 1-13 https://revmata.pre.aegean.gr/issue%208/2.6%20%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85.pdf
 19. Giasiranis, S., & Sofos, L. (2016). Production and Evaluation of Educational Material Using Augmented Reality for Teaching the Module of “Representation of the Information on Computers” in Junior High School. Creative Education, 7, 1270-1291. https://dx.doi.org/10.4236/ce.2016.79134
 20. Γιασιράνης, Σ. & Σοφός, Α. (2016). Παραγωγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού με χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη διδασκαλία της ενότητας «Αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή» στο Γυμνάσιο. Ανοικτή Εκπαίδευση, Τομ. 12, Αρ.2, 122-142. https://dx.doi.org/10.12681/jode.10866
 21. Σοφός, Α. & Κασσίμη, Μ. (2016). Mentoring και Εθελοντική εργασία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο. Τομ. 9-10, 6-23 https://www.pre.aegean.gr/revmata/issue9-10/1_paper-%CE%A3%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A3-OK.pdf
 22. Γιασιράνης, Στ., Σοφός, Α. (2017). Flow Experience and Educational Effectiveness of Teaching Informatics using AR. Educational Technology & Society, 20 (4), 78–88. https://www.ifets.info/upcoming/5974.pdf
 23. Σοφός, Α. & Κασσίμη, Μ. (2016). Mentoring και Εθελοντική εργασία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο. Τομ. 9-10, 6-23 https://www.pre.aegean.gr/revmata/issue9-10/1_paper-%CE%A3%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A3-OK.pdf
 24. Ριζοπούλου, Ε., Σοφός Α. (2019). Εφαρμογή του μαθησιακού μοντέλου 4ΜΑΤ με την αξιοποίηση authoring tools (CourseLab) στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. Open Education. Τόμ. 15, Αρ. 1 23-39. DOI: https://dx.doi.org/10.12681/jode.16131
 25. Παπαδημητρίου, Σ., Σοφός, Α. (2019). Πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης «Ψηφιακός Γραμματισμός στα Οπτικοακουστικά Μέσα σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης»: Αποτελέσματα και Προτάσεις από την Πιλοτική Εφαρμογή. Open Education. Τόμ. 15, Αρ. 1 73-91. DOI: https://dx.doi.org/10.12681/jode.19773
 26. Δανελλάκης, Δ., Κώστας, Α. & Σοφός, Α. (2019). Η τεχνολογική αποδοχή των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs) από τους φοιτητές/φοιτήτριες των Ελληνικών Α.Ε.Ι.: Η περίπτωση των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Στο: Α. Λιοναράκης, Ε. Μανούσου, Β. Ιωακειμίδου, Μ. Νιάρη, Α. Αγγέλη, Κ., Σφακιωτάκη, Β. Κουτζεκλίδου (Επιμ.), Πρακτικά για το 10ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Διαμορφώνοντας από κοινού το μέλλον της εκπαίδευσης», τόμος 10, αρ. 2Α, σσ. 104-116. DOI: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/2297/2635 .
 27. Παπαδημητρίου, Σ. & Σοφός, Α. (2019). Καλές Πρακτικές Ψηφιακού Γραμματισμού στα Οπτικοακουστικά Μέσα: Αποτελέσματα Έρευνας Δράσης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο: Α. Λιοναράκης, Ε. Μανούσου, Β. Ιωακειμίδου, Μ. Νιάρη, Α. Αγγέλη, Κ., Σφακιωτάκη, Β. Κουτζεκλίδου (Επιμ.), Πρακτικά για το 10ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Διαμορφώνοντας από κοινού το μέλλον της εκπαίδευσης», τόμος 10, αρ. 2Α, σσ. 125-139. DOI: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/2316/2631.
 28. Σπύρου, Σ. & Σοφός, Α. (2019). Εκπαιδευτικές ταινίες μικρού μήκους – παραγωγή κι αξιοποίηση. Στο: Α. Λιοναράκης, Ε. Μανούσου, Β. Ιωακειμίδου, Μ. Νιάρη, Α. Αγγέλη, Κ., Σφακιωτάκη, Β. Κουτζεκλίδου (Επιμ.), Πρακτικά για το 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Σχεδιασμός της Μάθησης», τόμος 9, αρ. 6Β,, σσ. 240-251. DOI: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/1262/1274
 29. Σοφός, Α. (2019). Πειραματικά σχολεία – ένας θεσμός σε εξέλιξη. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Τομ. 18, 29-46. https://www.iep.edu.gr/library/images/uploads/psifiako_yliko/eeth/issue18/%CE%95%CE%95%CE%98-01-final-web.pdf
 30. Σοφός, Α. (2019). Παιδαγωγικός προβληματισμός, ιδέες και προτάσεις για το ψηφιακό σχολικό βιβλίο του μέλλοντος. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Τομ. 19, 145-166.  https://www.iep.edu.gr/library/images/uploads/psifiako_yliko/eeth/issue19/%CE%95%CE%95%CE%98-%CE%A419.pdf
 31. Τσάρπα, Ι., Σοφός, Α. (2020). Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού ως συμβούλου – μέντορα στην πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών: Απόψεις εκπαιδευτικών και φοιτητών/τριών του Π.Τ.Δ.Ε. Εκπαιδευτικός Κύκλος. Τόμος 8, Τεύχος 2. 162-178. https://journal.educircle.gr/el/arxeio-tefxon/proigoymena-teyxi/8-2020/8-2-20202/61-teyxi-periodikon/tomos-8-teyxos-2/641-o-rolos-tou-tis-ekpaideftikoy-os-symvoylou-mentora-stin-praktiki-askisi-ton-foititon-trion-apopseis-ekpaideftikon-kai-foititon-trion-tou-p-t-d-e
 32. Giasiranis, S., & Sofos, L. (2020). The Influence of Instructional Design and Instructional Material on Learners’ Motivation and Completion Rates of a MOOC Course. Open Journal of Social Sciences, 8, 190-206. https://doi.org/10.4236/jss.2020.811018
 33. Zafras, I., Kostas, A., & Sofos, A. (2020). MOOCS & PARTICIPATION INEQUALITIES IN DISTANCE EDUCATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW 2009-2019. European Journal of Open Education and E-learning Studies, 5(1). doi: https://dx.doi.org/10.46827/ejoe.v5i1.3260
 34. Χατζής, Αθ., Ινδοπούλου, Ν., Σοφός, Α. (2021). To μουσικό βίντεο «Απόκληρος » ως διδακτικό εργαλείο ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, Τομ. 12, σελ. 65-75. https://tinyurl.com/yap5tyht
 35. Σοφός, Α. (2021). Ανάλυση λόγου ως εργαλείου ανάλυσης κινηματογραφικών κειμένων στην διαπολιτισμική εκπαίδευση. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, Τομ. 12, σελ. 39-51 https://tinyurl.com/yblmn55t
 36. Σοφός, Α. (2021). Παιδαγωγική αξιοποίηση κινηματογραφικής ταινίας και βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, Τομ. 12, σελ. 75-91 https://tinyurl.com/y9jbfj47
 37. Παπαδημητρίου, Σ., Σοφός, Α. (2021). Κριτική Ανάλυση των Οπτικοακουστικών Μέσων: Μεθοδολογίες και Καλές Πρακτικές. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, Τομ. 12, σελ. 92-116 https://tinyurl.com/yaqf4m6y
 38. Γιασιράνης, Σ., Σοφός, Α. (2021). Διαδικασία και καλές πρακτικές για τη δημιουργία ενός βίντεο Talking head για τα MOOCs. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, Τομ. 12, σελ. 116 – 127 https://tinyurl.com/yd2259nu
 39. Ρουσάκη, Φ., Σ., Σοφός, Α. (2021). Το βίντεο ως εκπαιδευτικό μέσο: Βασικές αρχές και τεχνικές σχεδιασμού και υλοποίησης από τον Jack Koumi. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, Τομ. 12, σελ. 128 – 134 https://tinyurl.com/ycq8uzf7
 40. Τσάρπα, Ι., Σοφός, Α. (2021). Απόψεις τελειόφοιτων Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναφορικά με την απασχόλησή κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Eκπ@ιδευτικός κύκλος, Τόμος 9, Τεύχος 2, 29021. ISSN: 2241-4576 https://journal.educircle.gr/images/teuxos/2021/teuxos2/teyxos_9_2_6.pdf
 41. Σοφός, (2021). Επισκοπική μελέτη κριτηρίων αξιολόγησης εκπαιδευτικών βίντεο. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], 2(1). doi: https://doi.org/10.12681/afiinmec.27153

 

 

V. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

 1. Sofos, A., Kron, F. (2000). Νέα μέσα στη διδασκαλία. Ένα πρόγραμμα συνεργασίας του Πανεπιστημίου του Mainz με γυμνάσια της περιοχής του Mainz.  In: Universität Patras (Hrsg.), 2. Panhellenischer Kongress – Informations- und Kommunikationstechnologien in der Erziehung. Patras 2000, S. 74-82 (auch als CD-ROM)

Μετά την εκλογή μου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

 1. Σοφός, Α. (2005). Quid est hoc? Οι Έννοιες της Ικανότητας και της Δεξιότητας που  σχετίζεται με τα Μέσα στην Εκπαίδευση. Στο: Χατζηδήμου Δ., Βιτσιλάκη Β. (Επιμ.), Το Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Πολυπολιτισμικότητας. ΙΑ΄ Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Παιδαγωγική Εταιρία, 248-254. Ρόδος: Αδελφοί Κυριακίδη.

 1. Σοφός, Α. (2005). Ο Επαγγελματισμός των Εκπαιδευτικών. Μιντιακές Ικανότητες σε Σχέση με τα Νέα Μέσα στην Εκπαίδευση. Στο: Τεχνολογία και Εκπαίδευση, Πρακτικά Επιμορφωτικής Ημερίδας, Ένωση Εκπαιδευτικών, Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Π.Τ.Δ.Ε. Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής και Πολυμέσων, 17-24  Ρόδος.

 1. Σοφός, Α. (2005). Quo Vadis E-Learning?  Διδακτικές Παρατηρήσεις που αφορούν τη Μάθηση με τη Χρήση Ηλεκτρονικών Περιβαλλόντων, Στο: Λιοναράκης, Α. (επιμ.), 3rd International Conference on Open and Distance Learning Application of Pedagogy and Technology, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, 63-71, Αθήνα: Προπομπός.

 1. Σοφός, Α., Στουππή, Τ. (2006). Παιδαγωγικές Θέσεις της Δια Βίου Μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: το Παράδειγμα του WebCT. Στο, Δια Βίου Μάθηση για την Ανάπτυξη, την Απασχόληση, και την Κοινωνική Σχέση. Πανελλήνιο Eεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Βόλος (https://www.gsae.edu.gr/LifeLongLearning_Conference/Eisigiseis/Paralliles_Synedries/Texnologies_Pliroforikis_kai_Epikoinwniwn.zip ).

 1. Σοφός, Α. Ρέλλος, Ν. (2006). Η Σχολική Ανάπτυξη και η Εργασία με τα Nέα Μέσα στην Εκπαίδευση μέσα από το Παράδειγμα της Πόλης της Ρόδου και της Περιοχής της: μια Συμβολή στην Έρευνα της Διδασκαλίας. Στο: Χατζηδήμου Δρ., Μπίκος, Κ., Στραβάκου, Π., Χατζηδήμου Κ. (επιμ.), Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Πρακτικά 5΄ Διεθνούς Συνεδρίου, 629-636, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.

 1. Σοφός, Α., Δημητρακάκης, K. (2007). Η Παιδική Πορνογραφία στο Διαδίκτυο. Στο: Σχολές Γονέων: μαζί με τα Παιδιά μας. Πανελλήνιο Eεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Βόλος (https://www.gsae.edu.gr/sxolesgoneon_conference/index.html).

 1. Σοφός, Α., Λιάππη, Β. (2007). Η σημασία των Νέων Τεχνολογιών και της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης στη Δημιουργία ενός Ψηφιακού Φακέλου Εργασιών του μαθητή (E-Portfolio): Μια Νέα Πρόκληση. Στο: Δαπόντες, Ν., Τζιμόπουλος, Ν.: Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, 148-158, Σύρος: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Μετά την εκλογή στη βαθμίδα του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή

 1. Σοφός, Α., Κώστας, Α. (2007). Ανάπτυξη Παιδαγωγικών Κριτηρίων για την Τεκμηρίωση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Πόρων στο Διαδίκτυο. Στο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (Επιμ.), Τ.Π.Ε. και Εκπαίδευση. Πρακτικά 4ο Πανελλήνιου Συνέδριου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, 6-7 Οκτωβρίου 2007 (σελ. 20-32), Πειραιάς: ΕΕΕΠ.

 1. Σοφός, Α., Κώστας, Α. (2007). Μοντέλα Οργάνωσης Πληροφοριών: Ένα Διαδικτυακό Περιβάλλον Πολυκριτηριακής Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Πόρων. In: Lionarakis, A. (Ed.), Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education. 4th International Conference in Open and Distance Learning (ICODL’07), (pp. 559-567). Athens: Πρόπομπος

 1. Sofos A., Kostas A. (2007). “WebCT Vista as e-Learning Infrastructure to Enhance Undergraduate Studies: A Preliminary Evaluation”. In: Fernstrom, K. (Ed.), Readings in Technology in Education Proceedings of the 7th ICICTE. International Conference on Information and Communication Technologies in Education (ICICTE), (pp.172-183) Crete: University College of the Fraser Valley Press

 1. Σοφός, Α., Λιάπη, Β. (2007). Καινοτομίες στη Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πραγματικότητα: Αξιολόγηση με Κλίμακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) και Αυτοαξιολόγηση του Μαθητή με Φύλλα  Καταγραφής της Μάθησης (learning logs) στη Μιντιακή Εκπαίδευση/Αγωγή (media education). Στο: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (Επιμ.),  Π.Ε. και Εκπαίδευση. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, 6-8 Οκτωβρίου (σελ. 33-46), Πειραιάς: ΕΕΕΠ.

 1. Σοφός Α., Κώστας Α. (2008). Αξιολόγηση Λογισμικών Εργαλείων για την Ανάπτυξη Πολυμεσικού Υλικού στην Εκπαίδευση. Στο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (Επιμ.), Π.Ε. και Εκπαίδευση. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, 4-5 Οκτωβρίου (σελ. 26-39), Πειραιάς: ΕΕΕΠ.

 1. Βρατσάλη, Ν., Κούρτη -Καζούλη, Β., Σοφός, Α.  (2008). Ο Ρόλος των Νέων Μέσων στη Στήριξη της Διαπολιτισμικής Συνάντησης. Σενάρια εργασίας με τη Χρήση του Ιστολογίου (blog). Στο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (Επιμ.),  Π.Ε. και Εκπαίδευση. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, 4-5 Οκτωβρίου (σελ. 90-107), Πειραιάς: ΕΕΕΠ.

 1. Σοφός, Α., Σπανός, Δ. (2008). Ηλεκτρονικό Διαπολιτισμικό Ημερολόγιο (Η.Δ.Η.). Στο: Αγγελή, Χ., Βαλανίδης, Ν. (Επιμ.), Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Τομ. Α΄ (σελ. 113-120). Κύπρος: Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 1. Σοφός, Α., Σπανός, Δ. Κεφαλάκης, Π. (2008). Αλληλεπιδραστικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Μέσω Διαδικτύου (E-Radio). Στο: Π.Ε.Κ.Α.Π. (Επιμ.), Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση: Το Σχολείο της Διαθεματικότητας και τη Ευρυζωνικότητας. 2η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Β΄θμιας Εκπαίδευσης (αρχείο 9-1). Ρόδος: Π.Ε.Κ.Α.Π.

 1. Σοφός, Α. Κλαδάκη, Μ., Γεωργιάδου, Δ. (2009). Ο Κινηματογράφος ως Μέσο Διαθεματικής Διδασκαλίας: Μια Εφαρμογή στα Πλαίσια του Προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης. Στο: Γκόβας, Ν. (Επιμ.), Θέατρο και εκπαίδευση στο κέντρο της σκηνής (σελ. 252-263). Αθήνα: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. https://www.theatroedu.gr/Portals/38/main/images/stories/files/Books/Sto%20Kentro%20Tis%20Skinis/Gr/153-264s.pdf

 1. Sofos, A., Kladaki, Μ., Georgiadou, D. (2009) Cinema as a Means for Cross-Thematic Teaching: An Application within the Flexible Zone Programme. In: Govas, N. (Ed.), Theater & Education at Centre Stage. (pp. 207-219). Athen: Hellenic Theatre/Drama & Education Network.

 1. Σοφός, Α. (υπό έκδοση). Ζητήματα Κοινωνικής Ανισότητας, Ψηφιακού Χάσματος, Ταυτότητας και Παιδαγωγικού Προσανατολισμού στην Κοινωνία της Γνώσης και στο Σχολείο, Στο: Πρέπη –Κουφάκη, Π. Σφυροερα Μ. (Επιμ.), Κοινωνικές Ανισότητες και Εκπαίδευση, Πρακτικά Συνεδρίου (σελ. ). Αλεξανδρούπολη: Πανεπιστήμιο Θράκης.

 1. Σοφός, Α., Κώστας, Α. (2009). Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές - Το Παράδειγμα του eXe, Στο: Δαπόντες, Ν., Τζιμόπουλος, Ν. (Επιμ.): Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, (σελ. 1-10), Σύρος: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

 1. Δημητρακάκης, Κ., Σοφός, Α. (2009). Αναζητώντας την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ  στην Σχολική Πράξη στο Δημοτικό Σχολείο. Μια Μελέτη Περίπτωσης, Στο: Δαπόντες, Ν., Τζιμόπουλος, Ν. (επιμ.), Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, (σελ. 148-158), Σύρος: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

 1. Δημητρακάκης, Κ., Σοφός, Α. (2009). Η Διαδικτυακή Διαχείριση της Πληροφορίας στις Σχολικές Εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο. Μελέτη Περίπτωσης, Στο: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (Επιμ.), Π.Ε. και Εκπαίδευση. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, 4-5 Οκτωβρίου (σελ. 34-49), Πειραιάς: ΕΕΕΠ.

 1. Σοφός, Α., Ματζαβίνου, Θ.  (2009). Η Χρήση της η-Τάξης (Ηλεκτρονική Διαχείριση Τάξης) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Μαθημάτων από Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής (Α΄ Αθηνών) και της Δωδεκανήσου, Στο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (Επιμ.),  Π.Ε. και Εκπαίδευση. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, 4-5 Οκτωβρίου (σελ. 154-170), Πειραιάς: ΕΕΕΠ.

 1. Σοφός, Α., Παράσχου Β. (2009). Μελέτη Περίπτωσης για τη Χρήση του L.M.S. Open E-Class για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Μαθημάτων από Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. In: Λιοναράκης, A. (Επιμ.), 5th International Conference in Open and Distance Learning, 27-29 November 2009, Athens, Greece (ICODL’09), (Τόμος 4, σελ. 235-250 ). Πάτρα: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

 1. Σοφός, Α., Αλεξοπούλου, Κ. (2010). Κριτήρια Αξιολόγησης Σχολικών Δικτυακών Τόπων-Προσδιορισμός Πλαισίου Ποιότητας. Στο: Κολτσάκης, Β., Σαλονικίδης, Γ., Δοδοντσής, Μ. (επιμ.), Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση, 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Συνέδριο Ημαθείας με Διεθνή Συμμετοχή, (σελ. 1758-1771), Βέροια – Νάουσα.

 1. Δημητρακάκης, Κ., Σοφός, Α., (2010). Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Διδασκαλία – Ερευνητική Προσέγγιση ως προς τη τις Εμπειρίες των Εκπαιδευτικών. Στο: Κολτσάκης, Β., Σαλονικίδης, Γ., Δοδοντσής, Μ. (Επιμ.), Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση, 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Συνέδριο Ημαθείας με Διεθνή Συμμετοχή, (σελ. 645-667), Βέροια - Νάουσα.

 1. Σοφός, Α., Σπανός, Δ., Σαχτούρης, Σ. (2010). Οι φορητοί Η/Υ στην Α’ Γυμνασίου: Προβληματισμοί των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του προγράμματος «Ψηφιακή Τάξη». Στο Τζιμογιάννης, Α. (επιμ.). Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή "Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση" (σελ. 625-632). ΕΤΠΕ: Κόρινθος.

 1. Σοφός, Α. (2010). Εκπαίδευση στα Μέσα και κατηγορίες στόχων του μιντιακού γραμματισμού και ικανότητας., Στο: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (Επιμ.), Το μέλλον της μάθησης Πειραιάς, 30-31 Οκτωβρίου 2010. Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου (σελ. 218-229),  ΕΕΕΠ - ΔΤΠΕ.

 1. Σοφός, Α., Σπανός Δ., (2010). Η επίδραση των προγραμμάτων ενός φορητού υπολογιστή ανά μαθητή στον γραπτό λόγο και κριτήρια αποτίμησής του. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ. Πολυχώρος Απόλλων, Πειραιάς. 30-31 Οκτωβρίου 2010 30-31 Οκτωβρίου 2010

Μετά την εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

 1. Kostas, A & Sofos, A. (2010). Internet-Mediated Communities of Practice (IMCoPs): A Meta-analysis of Critical Elements. Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCOS), 2010 2nd International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems INCOS2010, pp.1-7, 24-26 Nov. 2010.
  doi: 10.1109/INCOS.2010.23
  URL: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5702070&isnumber=5702069

 2. Σοφός, Α. (2011). Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Νέα εκπαίδευση για την ασφάλεια στο διαδίκτυο; Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα 20-30 Οκτωβρίου 2011. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιο Συνέδριο (35-46).

 3. Αναστασιάδης, Π., Μικρόπουλος, Α.,  Σοφός, Α., Φραγκάκη, Μ. (2011) Ο Διαδραστικός Πίνακας στη σχολική τάξη μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα 20-30 Οκτωβρίου 2011. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιο Συνέδριο (67-76).

 4. Δημητρακάκης, Κ., Σοφός, Α., Βαλμάς, Α. (2011). Η προστασία των μαθητών στο Διαδίκτυο από την οπτική των εκπαιδευτικών. Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα 20-30 Οκτωβρίου 2011. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιο Συνέδριο (215-228).

 5. Σοφός, Α., Αθανασιάδης, Η., Διάκος, Κ., Δούκα, Α. (2011). Εθισμός στο Διαδίκτυο – Έρευνα στην Ελλάδα. Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα 20-30 Οκτωβρίου 2011. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιο Συνέδριο (825-836).

 6. Kostas, A., Sofos A., Tsolakidis K., Bratsalis K., (2011) Educational Web Communities in Greece: A Critical Survey. In K. Fernstrom & Kostas Tsolakidis (Eds.) Education and Technology: Innovation and Research. Proceedings of ICICTE 2011 (pp. 103-111). Fraser Valley, Canada: University of the Fraser Valley Press.

 7. Κώστας, Α., Σοφός, Α. (2011) Το Λογισμικό CourseLab για την Ανάπτυξη Προτυποποιημένων Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Στο: Πόρποδα, Α. & Σαλταμπάσης, Ν. (Επιμ.), Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος 7, 8, 9 Μάιου 2011. Πρακτικά 6ου  Πανελλήνιου Συνέδριου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ (961-970). 

 8. Κώστας, Α., Βρατσάλης, Κ., Σοφός, Α. (2011) Διαδικτυακές Κοινότητες: Διερεύνηση προσδοκιών εκπαιδευτικών & χρήσης υπηρεσιών. Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ. (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα 28-30 Οκτωβρίου 2011. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου (423-434).

 9. Σοφός, Α. (2011). Προς ένα ολιστικό μοντέλο διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής άσκησης για την ένταξη των νέων Μέσων (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διεργασία. Στο: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (Επιμ.). Το ψηφιακό σχολείο. Πειραιάς, 30-31 Οκτωβρίου 2011. Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου (σελ. 239-306),  ΕΕΕΠ - ΔΤΠΕ.

 10. Sofos, A., Vratsalis, K. (2013). Die Rolle der Medien in der interkulturellen sprachlichen Kommunikation. In: Karagiannidou, E., Papadopoulou, O., Skourtou, E.,  (Hrsg.), Language Diversity and Language Learning: New Paths to Literacy. Proceedings of the 42nd Linguistics Colloquium, Frankfurt (pp. 573-585), New York: Peter Lang Publishing Group.

 11. Κώστας, Α., Σοφός, Α. (2013) eΚΠΑ - Ηλεκτρονική Κοινότητα Πρακτικής Άσκησης Εκπαιδευόμενων Εκπαιδευτικών. Στο: Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013.

 12. Kostas, A., Sofos, A., & Tsolakidis, C. (2013). Facilitating student teachers during practicum: A case study using a web 2.0 online community. In L. Morris, & C. Tsolakidis, C. (Eds.), Proceedings: International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE) 2013 (pp. 343-353), Chania, Greece.

 13. Αυγουστής, Ι., Σοφός, Α., Κώστας, Α., (2013) Χαρακτηριστικά παρωθητικών κινήτρων εκπαιδευτικού υλικού για την διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Proceedings of the 7th International Conference in Open and Distance Learning ICODL2013: ‘Learning Methodologies’’, 8-10 Nov 2011, 1ος  Τόμος (σελ. 269-389), Athens, Greece.

 14. Μαντζιούκας, Π., Σοφός, Α., (2013) Προοδευτική Παιδαγωγική και Εξατομικευμένη Ηλεκτρονική Μάθηση: Dalton Plan και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Μια Συγκριτική Θεώρηση. Proceedings of the 7th International Conference in Open and Distance Learning ICODL2013: ‘Learning Methodologies’’, 8-10 Nov 2011, 3ος  Τόμος (σελ. 65-78) Athens, Greece. (https://icodl.openet.gr/index.php/icodl/2013/paper/view/268/124)

 15. Τζέμου Μ., Σοφός, Α. (2013) Η Ανοικτή και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο. Παράγοντες που επηρεάζουν την εκπλήρωση του ιδεώδους της Ανοικτής εκπαίδευσης. Proceedings of the 7th International Conference in Open and Distance Learning ICODL2013: ‘Learning Methodologies’’, 8-10 Nov 2011, 3ος  Τόμος (σελ. 158-171), Athens, Greece. (https://icodl.openet.gr/index.php/icodl/2013/paper/view/268/124)

 16. Καραγιάννης, Αν.,  Σοφός, Α. (2013) Τα Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων και η συμβολή τους στην αποτελεσματικότερη εκπαίδευση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ). Proceedings of the 7th International Conference in Open and Distance Learning ICODL2013: ‘Learning Methodologies’’, 8-10 Nov 2011, 3ος  Τόμος (σελ. 229-242), Athens, Greece.

 17. Κώστας, Α., Παράσχου, Β., Σοφός, Α. (2013) Πρακτική Άσκηση & ΤΠΕ: Η Περίπτωση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πανελλήνιο Συνέδριο. Στο Μ. Ταρουδάκης (επιμ.) Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Πρακτική Άσκηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα», 17 & 18 Οκτωβρίου 2013, Ηράκλειο, Κρήτη (128-134).

 18. Σοφός, Α., Δάρρα, Μ., Τσάρπα, Ι. (2013) «Η αξιοποίηση της μικροδιδασκαλίας στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης Α΄ Φάσης: Η οπτική των φοιτητών» Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Πρακτική Άσκηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα», 17 & 18 Οκτωβρίου 2013, Ηράκλειο, Κρήτη.

 19. Κώστας, Α., Σοφός, Α. (2013) Στοχασμός Εκπαιδευόμενων Εκπαιδευτικών και Νέα Μέσα. Στο Κ. Δ. Μαλαφαντής, Ε. Π. Γαλανάκη, Α. Ι. Παμουκτσόγλου (επιμ.) Πρακτικά ΙΕ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ International Scientific Conference eRA-8, The Synergy Forum «Η Συμβολή της Τεχνολογίας στην Επιστήμη, την Οικονομία, την Κοινωνία και την Εκπαίδευση», 23-25 Σεπτεμβρίου 2013, Πειραιάς (21-29).

 20. Σοφός, Α., Μουζέλης, Αν. (2013) Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο: «Έρευνα στις Τεχνολογίες Ελέγχου Περιεχομένου». 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος 21, 22, 23 Ιουνίου 2013

 21. Σπανός Δ., Σοφός, Α. (2013). Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε περιβάλλον ενός φορητού υπολογιστή ανά μαθητή. International Scientific Conference eRA–8, The SynEnergy Forum. The Conference for International Synergy in Energy, Environment, Tourism and contribution of Information Technology in Science, Economy, Society and Education. Πειραιάς, 23-25 Σεπτεμβρίου 2013 

 22. Σπανός Δ., Σοφός, Α., Οικονόμου Β. (2013). Οι συνέπειες ως προς τον ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών σε περιβάλλον ενός φορητού υπολογιστή ανά μαθητή. 5th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (5th CIE 2013). Πειραιάς, 11-13 Οκτωβρίου 2013

 23. Κώστας, Α., Παράσχου, Β. & Σοφός, Α. (2014). Αντιλήψεις επιμορφούμενων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ΔΙΑ ΒΙΟΥ μάθησης μέσω e-Learning: Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης, Μ. Καλογιαννάκης (επιμ.), Πρακτικά 9ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Ε.Τ.Π.Ε., 3-5 Οκτωβρίου 2014 Ρέθυμνο, Κρήτη (645-652).

 24. Σοφός, Α., Κώστας, Α., & Τσάρπα, Ι. (2014). Παρουσίαση του ολιστικού μοντέλου πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ) Ρόδου. Στο Μ. Ματθαιουδάκη & Χ. Ταξίδης (Επιμ.), ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Ένας χρόνος μετά», 26-27 Απριλίου 2013, Θεσσαλονίκη (σελ. 187-202).

 25. Σοφός, Α. Δάρρα, Μ. (2014). Η αξιοποίηση του μαθησιακού σχεδιασμού στην εκπαιδευτική   διαδικασία: Διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. 1ο  Συνέδριο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων Πειραματικών Σχολείων). με τίτλο “Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία: Απαντώντας στις προκλήσεις του σήμερα, ανιχνεύοντας τις προοπτικές του αύριο”. Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=1536

 26. Σοφός, Α., Τσάρπα, Ι. (2014). Κριτήρια αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Διδακτικού Σεναρίου στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών. Στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», 28-30/11/2014, Φλώρινα, υπό έκδοση, βιβλίο περιλήψεων σελ. 189, https://www.pee.gr/wp-content/uploads/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CF%89%CE%BD-9o-panellinio-synedrio-2.pdf

 27. Σοφός, Α. Δάρρα, Μ., Τσάρπα, Ι. (2015). Η αξιοποίηση της μικροδιδασκαλίας στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης Α’  Φάσης: Η οπτική των φοιτητών. Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης με θέμα «Η Πρακτική Άσκηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» Πανεπιστήμιο Κρήτης 17-18 Οκτωβρίου 2013, Ηράκλειο.

 28. Σπανός, Δ., Σοφός, Α. (2015). Τρόπος χρήσης του φορητού από μαθητές που συμμετέχουν σε πρόγραμμα ενός φορητού Η/Υ ανά μαθητή. Στο Δαγδιλέλης, Β., Λαδιάς, Α.,  Μπίκος, Κ., Ντρενογιάννη, Ε., Τσιτουρίδου, Μ. (επιμ.). Πρακτικά Εργασιών 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Θεσσαλονίκη, 30/10 & 01/11/2015.

 29. Κώστας, Α. & Σοφός, Α. (2015). Tο Ιστολόγιο ως Μέσο Ενδυνάμωσης του Στοχασμού των Εκπαιδευόμενων Εκπαιδευτικών: Μελέτη Περίπτωσης κατά την Πρακτική Άσκηση. Στο Β. Δαγδιλέλης, Α. Λαδιάς, Κ. Μπίκος, Ε. Ντρενογιάννη, Μ. Τσιτουρίδου (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015, (σελ. …) (υπό κρίση).

 30. Kostas, A., Vitsilaki, X., & Sofos, A. (2015). NON-FORMAL EDUCATION AND E-LEARNING: LESSONS LEARNED FROM LIFELONG PROGRAMS IN GREECE. 7th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6-8 of July, 2015.

 31. Kostas, A., Sofos, A, & Tsolakidis, C. (2015). The role of instant messaging during practicum: Lessons learned from a case study. In L. Morris & C. Tsolakidis (Eds.), ICICTE (International Conference on Information Communication Technologies in Education)) 2015 Proceedings (pp. 257-263). Retrieved from https://www.icicte.org/ICICTE15Proceedings.htm.

 32. Κώστας, Α. & Σοφός, Α. (2015). Tο Ιστολόγιο ως Μέσο Ενδυνάμωσης του Στοχασμού των Εκπαιδευόμενων Εκπαιδευτικών: Μελέτη Περίπτωσης κατά την Πρακτική Άσκηση. Στο Β. Δαγδιλέλης, Α. Λαδιάς, Κ. Μπίκος, Ε. Ντρενογιάννη, Μ. Τσιτουρίδου (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015.

 33. Διβάνη, Α. & Σοφός, Α. (2016). Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως σχεδιαστές επαυξημένης πραγματικότητας χώρου. Στο Φ. Γούσιας (Επιμ.), «Η εκπαίδευση στην Εποχή των Τ.Π.Ε.», 5 - 6 Νοεμβρίου 2016 (σσ 688-707). Αθήνα: Νέος Παιδαγωγός.

 34. Κορτέστου, Στ. & Σοφός, Α. (2016). Το Wiki στην εξ Αποστάσεως Συμπληρωματική Β/θμια Εκπ/ση. Πρακτικά Εργασιών του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «eTWINNING». Πανεπιστήμιο Πάτρας, Πάτρα 25-27 Νοεμβρίου.

 35. Κουτρομάνος, Γ., Τζόρτζογλου, Φ., & Σοφός, Α. (2016). Αξιολόγηση ενός παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας για την περιβαλλοντική εκπαίδευση με τίτλο «Σώσε την Έλλη! Σώσε το περιβάλλον!». Στο T. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds.), Proceedings of the 10th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”, Ioannina: HAICTE. 23-25 September 2016. ISSN 2529-0916, ISBN 978-960-88359-8-6, 254-262.

 36. Koutromanos, G. & Sofos, A. (2016). Augmented Reality-Based Creation of Comics in Primary Education. International Conference: Rethinking Language, Diversity and Education, May 28 - 31 2015, University of the Aegean Rhodes, Greece. (υπό έκδοση)

 37. Koutromanos, G., Tzortzoglou, F., Sofos, A. (2017). Evaluation of an augmented reality game for environmental education: “Save Elli, Save the environment”. In T.A. Mikropoullos (eds.),Research on e-learning and ICT, Springer, 231-241, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-95059-4

 38. Βρατσάλη, Ν., Σοφός, Α. (2017). Παράγοντες που επηρεάζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ ή την υιοθέτηση του eLearning στην εκπαιδευτική διαδικασία σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 9, 92-107. https://dx.doi.org/10.12681/icodl.1133.

 39. Ζερβού, Κ., & Σοφός, Α. (2017). Διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευτικών σχετικά με τις άδειες ανοικτού περιεχομένου και άδειες Common Creatives, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, σελ. 335-344, I.S.B.N.:   978-618-83186-0-1

 40. Ζερβού, Κ., & Σοφός, Α. (2017). Διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευτικών σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα που διέπουν τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, σελ. Πρακτικά  4ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ",  σελ. 428-435, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:  https://users.sch.gr/synedrio/Praktika_Synedriou_04_Synedrio_Neos_Paidagogos_2017.pdf, 03/01/2019

 41. Ζερβού, Κ., & Σοφός, Α. (2017). Εξοικείωση εν ενεργεία εκπαιδευτικών με τις έννοιες της Ανοικτής Εκπαίδευσης και τη χρήση Ανοικτών λογισμικών. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 9(4Α), σελ 56-69.

 42. Ζερβού, Κ., & Σοφός, Α. (2018). Απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την επιμόρφωση στους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, Πρακτικά  5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ", σελ. 2089-2097, I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 – 9, διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: https://users.sch.gr/synedrio/Praktika_Synedriou_05_Synedrio_Neos_Paidagogos_2018.pdf , 03/01/2019

 43. Ζερβού, Κ., & Σοφός, Α. (2018). Διερεύνηση προτιμήσεων εκπαιδευτικών ως προς τα μοντέλα επιμόρφωσης σε θέματα Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και Πνευματικών Δικαιωμάτων, Περιοδικό Νέος Παιδαγωγός, Τόμος 9, σελ. 104-112, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://neospaidagogos.online/files/9_Teyxos_Neou_Paidagogou_Dekemvrios_2018.pdf , 03/01/2019

 44. Βρατσάλη, Ν., Σοφός, Α. (2018). Παράγοντες που επηρεάζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών. Α. Σοφός, Γ. Λιαράκου, Μ. Σκουμιός (Επιμ.). Ηλεκτρονικά Πρακτικά 2ης Ημερίδας Υποψηφίων Διδακτόρων "Παιδαγωγική Έρευνα στο Αιγαίο" (σσ. 10-21). Ρόδος 23 Ιουνίου 2017.

 45. Τζόρτζογλου, Φ., Γεωργίου, Σ., Σπύρου, Σ., Σοφός, Α. (2018). Παραγωγή και αξιολόγηση εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για τον εμπλουτισμό σχολικού εγχειριδίου. Proceedings of the 11th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”, Thessaloniki: HAICTE. 19-21 Oct, 2018.

 46. Βρατσάλη, Ν., Κώστας, Α., Τζόρτζογλου, Φ., Σοφός, Α. (2018). Το ερευνητικό πεδίο της κινητής μάθησης στην Ελλάδα: βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών στο Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών-Διδασκαλία και μάθηση μέσω φορητών συσκευών: Συνέπειες και προκλήσεις για την εκπαίδευση, Εκδόσεις Γρηγόρη.

 47. Τζόρτζογλου, Φ., Σοφός, Α. (2018).Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Διδακτικών Σεναρίων με τη χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας στο Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών-Διδασκαλία και μάθηση μέσω φορητών συσκευών: Συνέπειες και προκλήσεις για την εκπαίδευση, Εκδόσεις Γρηγόρη.

VI. Εκθέσεις – Αξιολογήσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων

 

 1. Sofos, A. (1997). Η Διδασκαλία του Μαθήματος Μητρικής Γλώσσας.. Forschungsbericht für das Pädagogische Institut Mittelhessen Fachberaterzentrum. S. 1-20 Frankfurt.

 2. Sofos, A. (1998). Η καταγραφή της ελληνόγλωσσης Διδασκαλίας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. In: Pädagogisches Institut Mittelhessen Fachberaterzentrum (Hrsg.) Forschungsbericht, S. 1-48 Frankfurt.

 3. Müller, P., von Heyl, C., Schindler F., Sofos, A., Spürck, D. (1999). Erfahrungsbericht der Beauftragten der Obersten Landesjugendbehörden für Jugendschutz in Mediendiensten. November 1998 bis April 1999, S. 1-32 Mainz

 4. Müller, P., von Heyl, C., Schindler F., Sofos, A., Spürck, D. (1999). Erfahrungsbericht der Beauftragten der Obersten Landesjugendbehörden für Jugendschutz in Mediendiensten. April  bis Oktober 1999 S. 1-46 Mainz

 5. Glaser, St., Bootz, M., Ruhe, K., Sofos, A., Schindler, F., Stahl, A. Schappert, M. (2000). Rechtsextreme Jugendszene im Internet. Ergebnisse eines Recherche-Projektes im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung in Kooperation mit jugendschutz.net. In: Bundeszentrale für Politische Bildung (Hrsg.): Rechtsextreme Jugendszene im Internet.  Sammlung exemplarischer, rechtsextremer Internet-Angebote Bonn 2000 CD-ROM

 6. Kron, F., Sofos, A. (2000). Abschlussbericht über das Grundschulprojekt „Language Awareness“, S. 1-17, Mainz.

 7. Sofos, Kron, F. (2001). Abschlussbericht in CD-ROM über das Projekt „Fachdidaktische Ausbildung von Studierenden für das Lehramt an Gymnasien für den Einsatz interaktiver Medien im Schulunterricht“. Mainz.

 8. Sofos, A. (2002). Abschlussbericht über das Projekt „Pädagogische Mediatoren“, S. 1-19 Mainz.

 9. Sofos, A. (2002). Virtuelle Umgebungen - über die Perspektiven einer mediendidaktischen Konzeption. In: Beck, Ch./ Sans, K..: Evaluationsbericht: Virtuelle Lehr- und Lernumgebung aus der Sicht der AdressatInnen. 22-35 Mainz (vervielfältigtes Typoskript).

Μετά την εκλογή στη βαθμίδα του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή

 1. Σοφός, Α., Κώστας, Α. (2008).  Έρευνα Εφαρμογής Ηλεκτρονικών Περιβαλλόντων στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. Εσωτερική Αξιολόγηση της «Αναμόρφωσης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.), Παραδοτέο Δ1.9, Κωδικός 1246

 2. Σοφός, Α., Κώστας, Α. (2008).  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης - Στατιστικά Χρήσης WebCT Vista 3.0 για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2005, 2006, Εσωτερική Αξιολόγηση του της «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.), Παραδοτέο Δ6.1, Κωδικός 1246

 3. Σοφός, Α., Κώστας, Α. (2008).  Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης, ως πλατφόρμες e-Learning για την στήριξη του ΠΠΣ, «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.), Παραδοτέο Δ6.4, Κωδικός 1246

 4. Αθανασιάδης, Η., Σοφός, Α., Ρέλλος, Ν. (2008). Αποτελέσματα Έρευνας για την Αξιολόγηση του Προγράμματος VISTA από Φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Αξιολόγηση του Προγράμματος της «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.), Παραδοτέο Δ6.1, Κωδικός 1246
  Σοφός, Α. (2008), Ποιοτική Αξιολόγηση Προγράμματος Πρακτικών Ασκήσεων, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Παραδοτέο Δ6,  (Κωδικός 1703)

 5. Σοφός, Α. (2008), Ποιοτική Αξιολόγηση Προγράμματος Πρακτικών Ασκήσεων, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Παραδοτέο Δ6,  (Κωδικός 1703)

 

Μετά την εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

 1. Σοφός, Α. (2013). Παρουσίαση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης και της Μεντορείας. ΕΣΠΑ 2009-2013. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 2. Σοφός, Α. (2015). Παραδοτέο Δράσης 2: Π.2.1.1. Τεύχος μελέτης εξειδίκευσης μεθοδολογίας, ανάπτυξης προδιαγραφών και μεθοδολογίας επιλογής των σεναρίων των εκπαιδευτικών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ανά γνωστικό αντικείμενο για την Πρωτοβάθμια και  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο «Διαθεματική Ομάδα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

VII. Εκπαιδευτικό – Επιμορφωτικό Υλικό

 

 1. Σοφός, Α. (2009). Ο διαδραστικός Πίνακας. Ηλεκτρονικές Σημειώσεις. Ρόδος: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 2. Σοφός, Α. (2010). Μεθοδολογία ανάλυσης Φιλμ. Ηλεκτρονικές Σημειώσεις. Ρόδος: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 3. Σοφός, Α. (2010). Εκπαίδευση στα Μέσα. Ηλεκτρονικές Σημειώσεις. Ρόδος: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 4. Σοφός, Α. (2010). Μεθοδολογία σχεδιασμού για την αξιοποίηση των νέων Μέσων σε παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Ηλεκτρονικές Σημειώσεις. Ρόδος: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μετά την εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

 1. Αναστασιάδης, Π.  Γκιουζέλη, Α. Μπέλλου, Ι.  Παπαναστασίου, Γ.,  Παπαχρήστος, Ν., Σιμωτάς, Κ., Σοφός, Α., Τριανταφυλλίδης, Α., Φιλιππούσης, Γ., Φραγκάκη, Μ. (2010). Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη: Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις-Διδακτικές Εφαρμογές. Μέρος Α’, Θεωρητικό Πλαίσιο. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 2. Αναστόπουλος, Χ., Δακοπούλου Α., Καλογρίδη, Σ., Κουτρουμάνος, Γ., Λενακάκης, Α., Μανούσου, Ε., Παρασκευόπουλος, Μ., Πήλιουρας, Π., Σοφός, Α., Τερζάκη, Χ.  (2011). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Τόμος Β’, Ειδικός Μέρος ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 3. Αναστόπουλος, Χ., Δακοπούλου Α., Καλογρίδη, Σ., Κουτρουμάνος, Γ., Λενακάκης, Α., Μανούσου, Ε., Παρασκευόπουλος, Μ., Πήλιουρας, Π., Σοφός, Α., Τερζάκη, Χ.  (2011). ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΜΟΣ Β΄ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ. Τόμος Β’, ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 4. Σοφός, Α. (2011). Μικροδιδασκαλία – Έννοιες & Σχεδιασμός. Ηλεκτρονικές Σημειώσεις. Ρόδος: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 5. Σοφός, Α. (2011). Εκπαιδευτικό Σενάριο. Ηλεκτρονικές Σημειώσεις. Ρόδος: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 6. Σοφός, Α. (2011). Δημιουργία Βιντεοδιαλέξεων. Ηλεκτρονικές Σημειώσεις. Ρόδος: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 7. Σοφός, Α., Κώστας, Α., Παράσχου, Β. (2012)  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Θεωρητικές & Πρακτικές Προσεγγίσεις για Εφαρμογή e-Learning. Έργο "Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους.   

 8. Σοφός, Α., Κώστας, Α. (2012). Εννοιολογικοί ορισμοί και τυπολογία Online Εκπαίδευσης. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη online Μαθημάτων». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 9. Σοφός, Α., Παράσχου, Β. (2012). Διδακτικές λειτουργίες ανοικτών ηλεκτρονικών περιβαλλόντων μάθησης ως βάση της Online Εκπαίδευσης. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη online Μαθημάτων». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 10. Σοφός, Α., Νεφέλη, Β. (2012). Online Εκπαίδευση και ενεργός μάθηση. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη online Μαθημάτων». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 11. Σοφός, Α., Παράσχου, Β. (2012). Θεωρία και μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού: Προσδιορισμός εκπαιδευτικών στόχων, εκπαιδευτική ανάλυση, ανάλυση χρηστών και πλαισίου. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη online Μαθημάτων». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 12. Σοφός, Α., Παράσχου, Β. (2012). Διαμόρφωση στόχων επίδοσης και ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη online Μαθημάτων». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 13. Σοφός, Α., Παράσχου, Β. (2012). Σχεδιασμός εκπαιδευτικής στρατηγικής. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη online Μαθημάτων». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 14. Σοφός, Α., Παράσχου, Β. (2012). Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Ι. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη online Μαθημάτων». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 15. Σοφός, Α., Παράσχου, Β. (2012). Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη online Μαθημάτων». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 16. Σοφός, Α., Παράσχου, Β. (2012). Διαμορφωτική αξιολόγηση, αναθεώρηση και τελική αξιολόγηση μαθήματος. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη online Μαθημάτων». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 17. Σοφός, Α., Κώστας, Α. (2012). Τυπολογία Τεχνολογιών για την Υποστήριξη Online Μαθημάτων. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη online Μαθημάτων». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 18. Σοφός, Α., Κώστας, Α. (2012). Μοντέλα Σχεδιασμού Online Μαθημάτων & Πρότυπα SCORM. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη online Μαθημάτων». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 19. Σοφός, Α., Αυγουστής, Ι. (2012). Επεξεργασία Εικόνας - Ήχου – Βίντεο. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη online Μαθημάτων». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 20. Σοφός, Α., Κώστας, Α. (2012). Εργαλεία Συγγραφής Πολυμεσικού Εκπαιδευτικού Υλικού. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη online Μαθημάτων». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 21. Σοφός, Α., Τσιγάρος, Θ. (2012). Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη online Μαθημάτων». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 22. Σοφός, Α., Αυγουστής, Ι. (2012). Συστήματα Παροχής Εικόνας και Ήχου. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη online Μαθημάτων». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 23. Σοφός, Α., Αυγουστής, Ι. (2012). Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Συνεργασίας. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη online Μαθημάτων». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 24. Σοφός, Α. , Βρατσάλη, Ν. (2013). Εισαγωγή στις υπηρεσίες Web 2.0 και την εκπαιδευτική τους αξιοποίηση. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 25. Σοφός, Α. , Βρατσάλη, Ν. (2013). Εκπαιδευτική αξιοποίηση Web 2.0 υπηρεσιών συνεργασίας και επικοινωνίας: η υπηρεσία του ιστολογίου. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 26. Σοφός, Α. , Βρατσάλη, Ν. (2013). Εκπαιδευτική αξιοποίηση Web 2.0 υπηρεσιών συνεργασίας και επικοινωνίας: η υπηρεσία wiki. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 27. Σοφός, Α. , Αυγουστής, Ι. (2013). Εκπαιδευτική αξιοποίηση Web 2.0 υπηρεσιών συνεργασίας και επικοινωνίας: υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και τηλεδιάσκεψης. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 28. Σοφός, Α. , Βρατσάλη, Ν. (2013). Εκπαιδευτική αξιοποίηση Web 2.0 υπηρεσιών συνεργασίας και επικοινωνίας: υπηρεσίες διαμοιρασμού αρχείων. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 29. Σοφός, Α. , Αυγουστής, Ι. (2013). Εκπαιδευτική αξιοποίηση Web 2.0 υπηρεσιών δημιουργίας περιεχομένου: υπηρεσίες επεξεργασίας εικόνας και βίντεο. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 30. Σοφός, Α. , Αυγουστής, Ι. (2013). Εκπαιδευτική αξιοποίηση Web 2.0 υπηρεσιών δημιουργίας περιεχομένου: υπηρεσίες δημιουργίας ιστοεξερεύνησης/webquest. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 31. Σοφός, Α. , Βρατσάλη, Ν. (2013). Εκπαιδευτική αξιοποίηση Web 2.0 υπηρεσιών δημιουργίας περιεχομένου: υπηρεσίες εννοιολογικής χαρτογράφησης και δημιουργίας χρονογραμμών. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 32. Σοφός, Α. , Σπανός, Δ. (2013). Εκπαιδευτική αξιοποίηση Web 2.0 υπηρεσιών δημιουργίας περιεχομένου: υπηρεσίες δημιουργίας κουίζ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 33. Σοφός, Α. , Αυγουστής, Ι. (2013). Εκπαιδευτική αξιοποίηση Web 2.0 υπηρεσιών δημιουργίας περιεχομένου: υπηρεσίες δημιουργίας κόμικς και 3D animation. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 34. Σοφός, Α. , Βρατσάλη, Ν. (2013). Εκπαιδευτική αξιοποίηση Web 2.0 υπηρεσιών παρουσίασης και διαμοιρασμού: υπηρεσίες δημιουργίας πολυμεσικών παρουσιάσεων. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 35. Σοφός, Α. , Βρατσάλη, Ν. (2013). Εκπαιδευτική αξιοποίηση Web 2.0 υπηρεσιών παρουσίασης και διαμοιρασμού: υπηρεσίες φιλοξενίας και διαμοιρασμού παρουσιάσεων και βίντεο. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 36. Σοφός, Α. , Αυγουστής, Ι. (2013). Εκπαιδευτική αξιοποίηση Web 2.0 υπηρεσιών παρουσίασης και διαμοιρασμού: υπηρεσίες δημιουργίας και διαμοιρασμού ηχητικών αρχείων (podcasting). Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 37. Σοφός, Α. , Σπανός, Δ. (2013). Εκπαιδευτική αξιοποίηση Web 2.0 υπηρεσιών παρουσίασης και διαμοιρασμού: υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 38. Σοφός, Α. , Παράσχου, Β. (2013). Εκπαιδευτική αξιοποίηση Web 2.0 υπηρεσιών παρουσίασης και διαμοιρασμού: υπηρεσίες δημιουργίας και διαχείρισης ηλεκτρονικού φακέλου (e-portofolio) μαθητών. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 39. Βιτσιλάκη, Χ., Σοφός, Α., Κώστας, Α. (2014).  Οδηγός Σχεδιασμού Μαθημάτων Δια Βίου μέσω e-Learning II. Έργο "Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου", ΔΡΑΣΗ 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους.

 40.  Σοφός, Α. (2014). Ε-Learning και Δια Βίου Μάθηση. Έννοια της διαδικτυακής Εκπαίδευσης. Δράση 4. Εκπαίδευση αι Υποστήριξη προς τις τοπικές Κοινωνίες, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 41. Σοφός, Α. (2014). Μοντέλα οργάνωσης της διαδικτυακής εκπαίδευσης. Δράση 4. Εκπαίδευση αι Υποστήριξη προς τις τοπικές Κοινωνίες, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 42. Σοφός, Α. (2014). Θεωρία mentoring, και μοντέλα mentoring – συμβουλευτικής και καθοδήγησης. Δράση 4. Εκπαίδευση αι Υποστήριξη προς τις τοπικές Κοινωνίες, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 43. Σοφός, Α. (2014). Mentoring και Βιωματικό εργαστήριο. Δράση 4. Εκπαίδευση αι Υποστήριξη προς τις τοπικές Κοινωνίες, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 44. Σοφός, Α. (2014). Μοντέλα Επικοινωνίας. Δράση 4. Εκπαίδευση αι Υποστήριξη προς τις τοπικές Κοινωνίες, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 45. Σοφός, Α. (2014). Η σημασία της γλώσσας του σώματος στις διαπροσωπικές σχέσεις και ανάλυση μηνυμάτων. Δράση 4. Εκπαίδευση αι Υποστήριξη προς τις τοπικές Κοινωνίες, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 46. Σοφός, Α. (2014). Γλώσσα του σώματος και διαπροσωπικές σχέσεις. Τεχνικές και μέθοδοι αποκωδικοποίησης μηνυμάτων. Δράση 4. Εκπαίδευση αι Υποστήριξη προς τις τοπικές Κοινωνίες, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 47.  Σοφός, Α. Μητσικοπούλου, Β., Καλογιαννάκης, Μ., Πετροπούλου, Ου., Καλογερόπουλος, Ν. (2015).  Παραδοτέο Δράσης 1: Α. Π.1.1 Τεύχος μελέτης προδιαγραφών  και μεθοδολογίας ανάπτυξης ψηφιακών σεναρίων για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 48. Σοφός, Α. Μητσικοπούλου, Β., Καλογιαννάκης, Μ., Πετροπούλου, Ου., Καλογερόπουλος, Ν. (2015). Παραδοτέο Δράσης 1: Α. Π.1.2 Τεύχος μελέτης μεθοδολογικού πλαισίου αξιολόγησης και επιλογής ψηφιακών σεναρίων, Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 49. Σοφός, Α. , Ρουσάκη, Φ. (2015). Εγκαθιστούμε το WordPress. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ιστοσελίδων με το WordPress». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 50.  Σοφός, Α. , Ρουσάκη, Φ. (2015). Προσαρμόζουμε την εμφάνιση της ιστοσελίδας μας. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ιστοσελίδων με το WordPress ». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 51. Σοφός, Α. , Ρουσάκη, Φ. (2015). Δημιουργούμε περιεχόμενο στην ιστοσελίδα μας. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ιστοσελίδων με το WordPress ». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 52. Σοφός, Α. , Ρουσάκη, Φ. (2015). Επεκτείνουμε το WordPress με Plugins. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ιστοσελίδων με το WordPress ». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 53.  Σοφός, Α. , Ρουσάκη, Φ. (2015). Προσελκύουμε αναγνώστες. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ιστοσελίδων με το WordPress ». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 54.   Σοφός, Α. , Ρουσάκη, Φ. (2015). Περιπτώσεις χρήσης του WordPress. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ιστοσελίδων με το WordPress ». Δράση 2, Προγράμματα Δια βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 55. Σοφός, Α. (2015). Δημιουργία Ασκήσεων και Δραστηριοτήτων. Ηλεκτρονικές Σημειώσεις. Ρόδος: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 56. Σοφός, Α. (2015). Παιδαγωγική Αξιοποίηση Διαδικτυακών Πηγών. Ηλεκτρονικές Σημειώσεις. Ρόδος: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 57. Σοφός, Α. (2015). Ιστοεξερεύνηση. Ηλεκτρονικές Σημειώσεις. Ρόδος: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 58. Σοφός, Α. (2015). Ο ρόλος των νέων και ψηφιακών Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κείμενο μελέτης του μαθήματος «Ηλεκτρονική Μάθηση – Παιδαγωγικές Αρχές», ΠΜΣ Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης. ΤΕΠΑΕΣ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 59. Σοφός, Α. (2015). Προσεγγίσεις διδασκαλίας. Κείμενο μελέτης του μαθήματος «Ηλεκτρονική Μάθηση – Παιδαγωγικές Αρχές», ΠΜΣ Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης. ΤΕΠΑΕΣ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 60. Σοφός, Α. (2015). Βασικές παιδαγωγικές αρχές για την ηλεκτρονική μάθηση. Κείμενο μελέτης του μαθήματος «Ηλεκτρονική Μάθηση – Παιδαγωγικές Αρχές», ΠΜΣ Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης. ΤΕΠΑΕΣ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 61. Σοφός, Α. (2015). Διδακτικές Λειτουργίες Ανοικτών Ηλεκτρονικών Περιβαλλόντων Μάθησης ως Βάση της Online Εκπαίδευσης. Κείμενο μελέτης του μαθήματος «Ηλεκτρονική Μάθηση – Παιδαγωγικές Αρχές», ΠΜΣ Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης. ΤΕΠΑΕΣ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 62. Σοφός, Α. (2015). Μοντέλα σχεδιασμού ηλεκτρονικού μαθήματος Κείμενο μελέτης του μαθήματος «Ηλεκτρονική Μάθηση – Παιδαγωγικές Αρχές», ΠΜΣ Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης. ΤΕΠΑΕΣ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 63. Σοφός, Α. (2015). Διδασκαλία με επίκεντρο τη Δράση και Βιωματική Μάθηση. Κείμενο μελέτης του μαθήματος «Ηλεκτρονική Μάθηση – Παιδαγωγικές Αρχές», ΠΜΣ Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης. ΤΕΠΑΕΣ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 64. Σοφός, Α. (2015). VΙI.69. Αξιοποίηση ψηφιακού φιλμ στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης. Κείμενο μελέτης του μαθήματος «Ηλεκτρονική Μάθηση – Παιδαγωγικές Αρχές», ΠΜΣ Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης. ΤΕΠΑΕΣ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 65. Σοφός, Α. (2015). Δημιουργία Ψηφιακών Δραστηριοτήτων. Κείμενο μελέτης του μαθήματος «Ηλεκτρονική Μάθηση – Παιδαγωγικές Αρχές», ΠΜΣ Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης. ΤΕΠΑΕΣ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 66. Σοφός, Α. (2015). Dalton Plan. Κείμενο μελέτης του μαθήματος «Ηλεκτρονική Μάθηση – Παιδαγωγικές Αρχές», ΠΜΣ Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης. ΤΕΠΑΕΣ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 67. Σοφός, Α. (2015). 4Model-Action-Talk (4MAT). Κείμενο μελέτης του μαθήματος «Ηλεκτρονική Μάθηση – Παιδαγωγικές Αρχές», ΠΜΣ Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης. ΤΕΠΑΕΣ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 68. Σοφός, Α. (2015). Διερευνητική μάθηση μέσω Ιστοεξερεύνησης. Κείμενο μελέτης του μαθήματος «Ηλεκτρονική Μάθηση – Παιδαγωγικές Αρχές», ΠΜΣ Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης. ΤΕΠΑΕΣ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 69. Σοφός, Α. (2015). Παρωθητικός σχεδιασμός για την ηλεκτρονική διδασκαλία. Κείμενο μελέτης του μαθήματος «Ηλεκτρονική Μάθηση – Παιδαγωγικές Αρχές», ΠΜΣ Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης. ΤΕΠΑΕΣ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 70. Σοφός, Α. (2018). Μεθοδολογία δόμησης ταινίας  - το ταξίδι του ήρωα. Ηλεκτρονικές σημειώσεις. ΠΤΔΕ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

VIII. Άλλες δραστηριότητες στον ευρύτερο παιδαγωγικό τομέα

1.      Sofos, A. (1998). Esskulturen unter interkultureller Betrachtung. In: Diakonisches Werk der Pfalz. Referat Kindertagesstätte (Hrsg.): Frisch auf den Tisch. Ein Buch von Essen und Kochen für Kinder, Eltern, Erzieherinnen und Träger.  S. 15-20 Speyer.

2.      Sofos, A., Mastrosimone S. (1999). Kulinarisches und folkloristisches Multikulti – Ausländische Eltern als Partner in der Elternarbeit. Landesbeauftragte für Ausländerfragen bei der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Interkulturelle Anstöße – 10 Jahre Projekt interkulturelle Pädagogik in Elementarbereich. Vorgestellt von Otto Filtzinger und Ellen Johan. S. 159-169 Mainz.

3.      Sofos, A., Mastrosimone S. (1999). Kulinarisches und folkloristisches Multikulti – Ausländische Eltern als Partner in der Elternarbeit. In: Pädagogisches Institut der Universität Mainz (Hrsg.): Schriftenreihe Band 39., S. 234-247 Mainz.

Μετά την εκλογή μου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

4.      Σοφός, Α. (2005). e- Προμηθέας - Από το Αρχέτυπο της Προνοητικής Χρήσης της Τεχνολογίας στην Παιδαγωγική Προσέγγιση των Νέων Μέσων. Στο: Ροδιακή (23.10.2005)

Μετάφραση του άρθρου:

5.      Kron, F. (2005): Παιδαγωγικές Διαστάσεις των Νέων Μέσων στην Εποχή της Πληροφορίας. Στο: Στο Χατζηδήμου Δ., Βιτσιλάκη Β. (Επιμ.), Το Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Πολυπολιτισμικότητας. ΙΑ΄ Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, 61-68. Ρόδος: Αδελφοί Κυριακίδη.

6.      Σοφός, Α. (2007). Προμηθέας και οι Νέες Τεχνολογίες. Στο Βλέμμα 2, 24-25.

Μετά την εκλογή στη βαθμίδα του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή

7.      Σοφός, Α  (2008). Παιδαγωγικά Κριτήρια Αξιολόγησης Διαδικτυακών Πόρων. Το Βλέμμα, 2, σελ 15-16,

8.      Σοφός, Α  (2008). Μιλάμε για τα Νέα Μέσα της Εκπαιδευτικής Πραγματικότητας ή την Πραγματικότητα των Νέων Μέσων στη Σχολική Εκπαίδευση; . Το Βλέμμα, 2, σελ. 20-21,