Επιχειρηματικότητα στην Eκπαίδευση

Επιχειρηματικότητα στην Eκπαίδευση

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ο εκπαιδευτικός τομέας ως μοχλός επιχειρηματικότητας» παρουσιάζονται και να αναλύονται τα βήματα που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής επιχειρηματικής ιδέας. Η ενότητα περιλαμβάνει τα εξής θεματικά πεδία: 1.Επιχειρηματικότητα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 2.Φορείς και πηγές χρηματοδότησης επιχειρηματικής ιδέας στην εκπαίδευση. 3.Οικονομικός σχεδιασμός στην εκπαιδευτική επιχειρηματικότητα. 4.Διαχείριση έργου (project management) στην εκπαίδευση. 5.Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, επιλογή, εκπαίδευση και απόδοση προσωπικού στον εκπαιδευτικό τομέα. 6.Ανάλυση της αγοράς και Marketing στην εκπαιδευτική επιχειρηματική ιδέα. 7.Νομικό πλαίσιο στον εκπαιδευτικό τομέα. 8.Μοντέλα κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση. 9.Εκπαιδευτική επιχειρηματικότητα στην πράξη, μελέτη επιτυχημένων εκπαιδευτικών εφαρμογών. Οι επιμορφούμενοι καλούνται να ακολουθήσουν και να εργαστούν σε κάθε συνεδρία δημιουργώντας και υλοποιώντας τα επιμέρους στάδια της εκπαιδευτικής επιχειρηματικής τους ιδέας. Καταληκτικά, δημιουργούν τη δική τους εκπαιδευτική επιχειρηματική ιδέα που είναι έτοιμη για υλοποίηση στην πράξη