Δημιουργώντας Επαγγελματικές Κοινότητες Εκπαιδευτικών

Δημιουργώντας Επαγγελματικές Κοινότητες Εκπαιδευτικών

Σε μια εποχή ραγδαίας και ριζικής αλλαγής, με μεταμορφωτική δύναμη, ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης, η ανάπτυξη επαγγελματικών κοινοτήτων όπου η μάθηση ορίζεται και λειτουργεί με βάση τη συμμετοχή ως ένα εξελισσόμενο και συνεχώς ανανεώσιμο σύνολο σχέσεων, κρίνεται πολύ σημαντική. Μέσα στην επαγγελματική κοινότητα ο εκπαιδευτικός συν-διαμορφώνει, υποστηρίζεται, ανακαλύπτει νέες εκφάνσεις της γνώσης και της πρακτικής και ταυτόχρονα ανατροφοδοτεί αυτήν τη γνώση και πρακτική ενδυναμώνοντας τη συλλογική της ισχύ