Ανάπτυξη Ιστοσελίδων με το WordPress

Ανάπτυξη Ιστοσελίδων με το WordPress

Σκοπός του Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι να παρέχει στους επιμορφούμενους τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία ιστοσελίδων χωρίς προαπαιτούμενη γνώση προγραμματισμού ή άλλων δεξιοτήτων σχεδιασμού με χρήση του WordPress. Το WordPress είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) με το οποίο έχουν δημιουργηθεί εκατομμύρια ιστολόγια (blogs) και ιστοσελίδες (websites) παγκοσμίως και διατίθεται δωρεάν. 

Πιο συγκεκριμένα, οι προσφερόμενες Εβδομαδιαίες Συνεδρίες καθοδηγούν τους/τις επιμορφούμενους/ες στη δημιουργία λογαριασμού και domain στο WordPress.com εντελώς δωρεάν, στην επιλογή και προσαρμογή θεμάτων (templates), στη δημιουργία περιεχομένου με άρθρα (posts) και σελίδες (pages), καθώς και στη χρήση widgets ώστε να αποκτήσει τελικά η ιστοσελίδα την επιθυμητή μορφή και λειτουργικότητα σε μόλις 10 μαθήματα.

Έτσι, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι ικανοί να διαχειρίζονται τη δική τους ιστοσελίδα και να έχουν τον πλήρη έλεγχό της. Επίσης, θα μπορούν, εάν το επιθυμούν, να προβούν στην αγορά κάποιου πακέτου φιλοξενίας και να μεταφέρουν την ιστοσελίδα τους σε ένα domain διαφορετικό του wordpress.com, ώστε να μπορούν να προσθέτουν και λειτουργικότητες σε αυτή με τη χρήση plug-ins. 

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ολοκληρώνεται παρουσιάζοντας την περίπτωση χρήσης του WordPress στο E-Commerce (Hλεκτρονικό Eμπόριο), αλλά και καθοδηγεί όσους ανήκουν στο χώρο της εκπαίδευσης ώστε να μεταφέρουν της ιστοσελίδα του σχολείου τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (sch.gr).

Τέλος, οι επιμορφούμενοι/ες καθοδηγούνται στη δημιουργία σελίδας στο Facebook και λογαριασμού στο Twitter, Κοινωνικά Δίκτυα τα οποία μπορούν να συνδέουν με την ιστοσελίδα τους, αποκτώντας ακόμα μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.