Η αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση

Η αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέρεται στην επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση, οριοθετώντας την από την ψηφιακή πραγματικότητα. 

Αρχικά γίνεται αναφορά στον ορισμό και τις συσκευές επαυξημένης πραγματικότητας και συγκεκριμένα στις συσκευές εισόδου (π.χ. γάντια και ασύρματο βραχιολάκι), στις συσκευές εντοπισμού (π.χ. ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και άλλοι οπτικοί αισθητήρες, GPS, πυξίδες) και στις οθόνες (π.χ. οθόνες που προσαρμόζονται στο κεφάλι, οθόνες χώρου, οθόνες κινητών συσκευών). 

Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά στα είδη της επαυξημένης πραγματικότητας και ειδικότερα στην «Location» και στην «Image» Επαυξημένη Πραγματικότητα, σε έτοιμες εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, στις χρήσεις της στην εκπαίδευση και την αξιοποίησή τους στην μαθησιακή διαδικασία. 

Τέλος, εστιάζει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας για την εκπαίδευση με συγκεκριμένες πλατφόρμες και με βάση τη θεωρία της εμπλαισιωμένης μάθησης και του εποικοδομισμού, καθώς και στην αξιολόγηση εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας για την εκπαίδευση.