Επιμόρφωση για το μάθημα της Σεξουαλικής Αγωγής στην εκπαίδευση

Επιμόρφωση για το μάθημα της Σεξουαλικής Αγωγής  στην εκπαίδευση

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα της σεξουαλικής αγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία αρχικά εξετάζονται μέσα από ιστορική αναδρομή οι χρονικοί σταθμοί που εισήχθησαν μαθήματα με αναφορές στη σωματική διάπλαση του ατόμου, καθώς και οι κοινωνικές αλλαγές που έχουν επέλθει μέσα στους τελευταίους δύο αιώνες. Αναφέρονται οι θέσεις της UNESCO για την σπουδαιότητα του μαθήματος της σεξουαλικής αγωγής και οι προσπάθειες της UNESCO σε όλο τον κόσμο για την ύπαρξη ισότητας των 2 φύλων. Περιγράφεται ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός και το είδος της επιμόρφωσης που πρέπει να παρακολουθήσει για να καταστεί ικανός να διδάξει το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής.  Πλαισιώνοντας όλες αυτές τις αλλαγές εμφανίζεται ότι έφτασε η εποχή για να εμπλουτιστεί το εκπαιδευτικό σύστημα με νέες θεματικές (όπως η σεξουαλική αγωγή) που θα βοηθήσουν τα παιδιά και τους εφήβους στη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διερευνά τη σημασία της ταυτότητας του φύλου βιολογικά, κοινωνικά και ψυχολογικά. Ειδικότερα αναφέρεται σε θεωρίες σχετικές με το βιολογικό και κοινωνικό φύλο, καθώς και στις σχετικές θεωρίες περί αρρενωπότητας και θηλυκότητας. Επεκτείνεται στις κοινωνικές κατασκευές του φύλου και της σεξουαλικότητας στο πέρασμα του χρόνου. Περιέχονται ποικίλες ιδεολογικές αντιλήψεις που συνδέονται με τα φεμινιστικά και ΛΟΑΤ κινήματα, ενώ το όλο ζήτημα εξετάζεται στα πλαίσια των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αναλύεται το ζήτημα του ρατσισμού απέναντι στις έμφυλες ταυτότητες. Περιλαμβάνονται τα δικαιώματα των παιδιών και ορίζονται οι βασικές περιπτώσεις κακοποίησης των παιδιών (ψυχολογική, λεκτική, σωματική, σεξουαλική). Αναφέρεται το νομικό πλαίσιο προστασίας των παιδιών από την ακατάλληλη μεταχείριση με βασική επιδίωξη παράνομων και άδικων σκοπών. Έμφαση δίδεται στη διερεύνηση περιπτώσεων κακοποίησης παιδιών εντός του οικογενειακού και του ευρύτερου φιλικού περιβάλλοντος. Γίνεται αποτίμηση του ρόλου του/της εκπαιδευτικού στην αναγνώριση, πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών ακατάλληλης μεταχείρισης των παιδιών.