ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ VITRUAL UMGEBUNGEN

2012-10-12 08:29
  1. Παπαχρήστος Ν., & Βρέλλης Γ. (2011). Εικονικά Περιβάλλοντα Πολλών Χρηστών στην Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Second Life.   Εισήγηση στο 5ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο καθηγητών πληροφορικής (Ιωάννινα, 1,2,3 Απριλίου 2011). ∆ιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: https://pdkap.sch.gr/praktika2011/Workshops/W6.pdf. Ανακτήθηκε στις 15-5-2011.
  2. Μπήτρος Ι., Δημητρόπουλος Λ., Βρέλλης Ι., Βέρρα Μ., Σιντόρης Χ., Αβούρης Ν. (2010). Μαθαίνοντας σε εικονικά μουσεία.  .  Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) https://www.etpe.gr/extras/download.php?type=proceed&id=1652.  Ανακτήθηκε στις 16/03/2011.
Πίσω