Ελληνόγλωσσα Επιστημονικά Περιοδικά

2012-10-12 09:06

παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο   https://www.rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/

Το παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο θα επιδιώξει να φιλοξενεί –μετά από επιστημονική κρίση– κείμενα που προέρχονται από όλους τους τομείς και τις κατευθύνσεις των παιδαγωγικών θεωριών και, παράλληλα με τη δημοσίευσή τους, θα αναρτώνται στο διαδίκτυο, ώστε να είναι προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η επιθυμία μας να είναι το περιοδικό εύκολα προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο και κυρίως στους φοιτητές και φοιτήτριές μας, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μάς οδήγησε και στην απόφαση να διανέμεται δωρεάν. Το περιεχόμενο του περιοδικού οργανώνεται στις εξής ενότητες:

1 η ενότητα Θεωρείο . Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται θεωρητικά κείμενα από διάφορους τομείς των παιδαγωγικών επιστημών,
2 η ενότητα Διάλογος. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάζονται θέσεις και αντιθέσεις, τοποθετήσεις με αφορμή ένα συγκεκριμένο θέμα,
3 η ενότητα Προσκήνιο. Η ενότητα περιλαμβάνει παρουσίαση δραστηριοτήτων, πορισμάτων ερευνητικών/παιδαγωγικώνν προγραμμάτων, όπως επίσης και παρουσιάσεις διδακτορικών διατριβών,
4 η ενότητα Βιβλιοπαρουσιάσεις.

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιοδικό i-Teacher.gr

www.i-teacher.gr/files/

To "Εκπαίδευση & Νέες Τεχνολογίες" (σε διαδικασία αλλαγής τίτλου - σύντομα σε "i-Teacher.gr")είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
Επιθυμεί να συμβάλλει σε αυτήν την προσπάθεια, συνεισφέροντας στη διακίνηση της επιστημονικής ενημέρωσης και στην ανάπτυξη διαλόγου με την κατάθεση,δημοσιοποίηση, συζήτηση, έρευνα, και ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με την διάδοση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
Συχνότητα έκδοσης:
Στόχος η έκδοση 3 ψηφιακών τευχών το χρόνο. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης της απαραίτητης ύλης για την έκδοση άρτιου τεύχους, η έκδοση θα καθυστερεί μέχρι τη συγκέντρωσή της.

 

https://www.openedu.gr/magaz/

Σκοπός της «Ανοικτής Εκπαίδευσης» είναι να αναδείξει και να διαδώσει την επιστημονική γνώση, την έρευνα και την πληροφορία της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας σε επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Εικονικό Σχολείο/ The Sciences of Education Online
Περιλαμβάνει επιστημονικά και επιστημολογικά άρθρα, που δημοσιεύονται μετά από κρίση, σχόλια για τις εξελίξεις στην εκπαίδευση, ιδέες για εκπαιδευτικές καινοτομίες και νεανικές σελίδες, σε μια προσπάθεια να συνενώσει την επιστημονική θεωρία με τις εκπαιδευτικές πρακτικές.

Εκπαίδευση και Επιστήμη
Δημοσιεύει έρυενες και θεωρητικές μελέτες από τον χώρο των παιδαγωγικών επιστημών, εφαρμογές νέων τεχνολογιών στο χώρο της Εκπαίδευσης, άρθρα που άπτονται της ευελιξίας και της διαχείρισης της καινοτομίας της γνώσης, καθώς και, μεταξύ άλλων, παρουσιάσεις βιβλίων και ιστοσελίδων. Εκδίδεται από το Σύλλογο μεταπτυχιακών φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ. Ε. Αθηνών.

 

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Το περιοδικό, που έχει σκοπό να καλλιεργήσει το γόνιμο προβληματισμό και να βοηθήσει στη διαμόρφωση και την προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής του Π.Ι., περιλαμβάνει θέματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, τις σύγχρονες διδακτικές πρακτικές, την αξιοποίηση των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, αποτελέσματα ερευνών κ.ά. Έκδοση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

Τεχνολογική Εκπαιδευτική Ενημέρωση
Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών. Τεύχη οnline 1999-2003 σε μορφή .pdf.

Πίσω