επιμορφωτικά προγράμματα για τη Δια Βίου Μάθηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου

2013-07-06 20:00

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αγαπητοί φίλοι,

 

σας στέλνω σε μορφή PDF τα επιμορφωτικά προγράμματα για τη Δια Βίου Μάθηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου που έχουν οργανωθεί από τη ομάδα εργασίας, και σας προσκαλώ να προωθήσετε το αρχείο ως επισυναπτόμενο σε γνωστούς και σε maillist που έχετε και σε όσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, κοινωνικά δίκτυα κ.ά. εσείς επιθυμείτε, ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή διάχυση της πληροφόρησης και να διασφαλιστεί ο μέγιστος αριθμός εγγραφών σε κάθε μια από τις Διδακτικές Ενότητες και Προγράμματα.

φιλικά

Λοΐζος Σοφός

Επιστημονικά Υπεύθυνος των επιμορφωτικών προγραμμάτων epimorfotika programmata e-Learning.pdf (1 002,9 kB)

Πίσω