ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

2012-10-12 08:28
 1. Wilson, B., Ludwig-Hardman, S., Thornam. C. & Dunlap, J. (2004). Bounded Community: Designing and facilitating learning communities in formal courses. The International Review of Research in Open and Distance Learning. Vol 5, No3.Διαθέσιμο στο      δικτυακό τόπο: https://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/viewArticle/204, Ανακτήθηκε στις 03/10/2010
 2. Wenger, Ε. (1991). Communities of practice: where learning happens. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:  https://www.ewenger.com/pub/pubpapers.htm.   Ανακτήθηκε στις 29/10/2010.
 3. Tu, Ch. & Corry, M. (2002). Research in Online Learning Community. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: https://www.usq.edu.au/electpub/e-jist/docs/html2002/pdf/chtu.pdf . Retrieved 06/10/2010.
 4. Kok,  A. (2008).  Metamorphosis of the Mind of Online Communities via E-Learning.  International Journal of Instructional Technology & Distance Learning. Vol.5, No10. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: https://itdl.org/Journal/Oct_08/article02.htm. Ανακτήθηκε στις 01/10/2010.
 5. Havelock,  B.  (2004).  Online  community  and  professional  learning  in  education:  Research- Based keys to sustainability. Association for the Advancement of Computing In Education, Vol. 12, No 1, pp. 56-84. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: www.editlib.org/d/1679/article_1679.pdf Ανακτήθηκε στις 13/04/2009.
 6. Harasim, L., Hiltz, S.R., Teles, L. & Turoff, M. (1995). Learning Networks: a field guide to Teaching and Learning Online. Cambridge: MIT Press. Haythornthwaite, C., Kazmer, M.M., Robins, J. & Shoemaker, S. (2000). Community development among distance learners: temporal and technological dimensions. Journal of Computer-Mediated Communication,6 (1). Online: https://www.ascusc.org/ jcmc/vol6/ issue1/haythornthwaite.html.
 7. Dibbon, D., & Stevens, K. (2008). Online learning communities for Canadian teachers. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: https://www.cybertext.net.au/inet_s4wk4/p5_48.htm    (11/04/2009).
 8. Carotenuto., L., Etienne W., Fontaine M. ,Friedman J., Muller M., Newberg H., Simpson M., Slusher J.& Stevenson K., (1999). Community Space: Toward Flexible Support for Voluntary Knowledge Communities. ∆ιαθέσιμο στο δικτυακό   τόπο: https://www.usabilityviews.com/ibm by date.html. Ανακτήθηκε στις 28/10/2010.
 9. Τσιωτάκης Π., & Τζιμογιάννης Α. (2011). Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης Εκπαιδευτικών: Τεχνολογικά Εργαλεία και Ζητήματα Σχεδιασμού.  Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου καθηγητών πληροφορικής https://pdkap.sch.gr/praktika2011/ergasies/13.pdf Ανακτήθηκε στις 10/5/2011.
 10. Λόη, Μ-Χρ., & Αποστολάκης, Ι. (2005). Μαθησιακές Κοινότητες και Εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων ∆ιαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιά: https://cosv.ted.unipi.gr/NTdiabiou2005 Ανακτήθηκε στις 02/12/2008.
 11. Γλέζου Κ., & Γρηγοριάδου Μ. (2010).  Μελέτη περίπτωσης αξιοποίησης διαδικτυακού εκπαιδευτικού κοινωνικού δικτύου στη διδακτική πράξη.  Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) https://www.etpe.gr/extras/download.php?type=proceed&id=1632. Ανακτήθηκε στις 16/03/2011.
 12. Αποστόλου Α., Αντωνίου Π., & Παπαστεργίου Μ. (2009). Η επίδραση της εκπαίδευσης μέσω Ψηφιακών Κοινοτήτων Μάθησης στις στάσεις και τις δεξιότητες των μαθητών ως προς τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας.  Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) https://www.etpe.gr/extras/download.php?type=proceed&id=1438   Ανακτήθηκε στις 16/03/2011.
 13. Αποστόλου Α., Αντωνίου Π., & Παπαστεργίου Μ. (2010). Ψηφιακές κοινότητες μάθησης στην περιβαλλοντική εκπαίδευση: Επιδράσεις στις στάσεις και τις δεξιότητες των μαθητών ως προς τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας.  Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) https://www.etpe.gr/extras/download.php?type=proceed&id=1617  Ανακτήθηκε στις 16/03/2011.
 14. Αγγέλαινα Σ., & Τζιμογιάννης Α. (2010). Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου.  Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) https://www.etpe.gr/extras/download.php?type=proceed&id=1709.  Ανακτήθηκε στις 16/03/2011.
Πίσω