ΜΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

2012-10-12 08:35
  1. Φιλιππίδη Α., Κόμης Β., & Τσέλιος Ν. (2010). Μελέτη αντιλήψεων, πρακτικών και επίδοσης φοιτητών σε μεικτό μοντέλο μάθησης, με τη χρήση Moodle.  Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) https://www.etpe.gr/extras/download.php?type=proceed&id=1703 Ανακτήθηκε στις 16/03/2011.
  2. Μουζάκης Χ., & Τζιωρτζιώτη Χ. (2009).  Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Μια προσέγγιση Μικτής Μάθησης.  Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) https://www.etpe.gr/extras/download.php?type=proceed&id=1444. Ανακτήθηκε στις 16/03/2011.
  3. Staker, H. (2011). The Rise of K–12 Blended learning. Profiles of emerging models. Innosight Institute. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://www.innosightinstitute.org/innosight/wp-content/uploads/2011/05/The-Rise-of-K-12-Blended-Learning.pdf (28/3/2012).
Πίσω