Πρακτικές Ασκήσεις Β'

2012-10-08 14:43

Την Τρίτη δεν θα πραγματοποιηθούν οι Πρακτικές Ασκήσεις λόγω αναστολής της λειτουργίας του πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με την απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου.

Πίσω