Πρόγραμμα Πρακτικών Ασκήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΣΠΑ 2009 - 2012 (Κωδικός 2323-112)

2012-10-09 09:05

Το Π.Π.Α.,αποτελεί επέκταση της, Πρακτικής Άσκησης που διεξάγεται ήδη στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ο στόχος του προτεινόμενου Π.Π.Α. είναι τριπλός:

α. να καλλιεργήσει τις ικανότητες των φοιτητών/τριών ενός Παιδαγωγικού Τμήματος και να τους δώσει τη δυνατότητα να διαμορφώσουν νέες δεξιότητες, ώστε να συλλαμβάνουν την εργασιακή τους δράση, όχι αποκλειστικώς συνδεδεμένη με τις υπάρχουσες δομές, αλλά να ενεργούν ταυτοχρόνως για την διάνοιξη πρόσθετων εργασιακών δυνατοτήτων.

β. να ενισχύσει την πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών.

γ. την επεκτείνει τις πρακτικές ασκήσεις και σε νέα επιστημονικά πεδία (π.χ. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Φιλοσοφία της Παιδείας, Θεωρίες Μάθησης, Κοινωνική και Παιδαγωγική Έρευνα, Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες, Φιλοσοφία του Πολιτισμού, Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία, Κλινική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Λογοτεχνία, Μουσειολογία κλπ.).

Πίσω