ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

2016-06-03 11:31

 

 

Το Εργαστήριο «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση» σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειάς Δωδεκανήσου, οργανώνει επιμορφωτική δράση ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  για την προώθηση της κινηματογραφικής παιδείας και του οπτικοακουστικού γραμματισμού

Δευτέρα 30 Μαΐου, ώρα 9:00-13:30, στο χώρο του εργαστηρίου, Κλεόβουλος 1ος ¨όροφος

Επιμορφωτές: Εύη Δημητροπούλου  Σκηνοθέτης-  Εκπαιδευτικός, Αλιβίζος Σοφός, Καθηγητής.

Περιεχόμενο

Η κινηματογραφική παιδεία διαμορφώνει  ένα πλαίσιο άτυπης μάθησης και οικοδόμησης γνώσης, καθώς λειτουργεί ως κανάλι διάδοσης πολιτιστικών, ιδεολογικών, ιστορικών, κοινωνικών ιδεών και πρακτικών. Η επαφή με την κινηματογραφική ταινία προσφέρει αισθητική και κοινωνική παιδεία στο μαθητή, προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοήσει τον κόσμο γύρω του. Ως εκ τούτου οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στην κινηματογραφική παιδεία και στο μιντιακό γραμματισμό. Στόχος είναι η προώθηση της οπτικοακουστικής παιδείας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Πίσω