Πρακτικά συνδεδρίου ΕΤΠΕ «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

2015-08-26 11:00

Στην ακόλυθη διεύθυσνη μπορείτε να  βρείτε τα πρακικά συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσαλονίκη στις 30/10-1/11/2015 https://www.etpe.gr/conf?cid=24 

Πίσω