Εξ Αποστάσεως Δωρεάν Εργαστήριο: Ο εμπλουτισμός της εξΑ διδασκαλίας με ψηφιακά εργαλεία

2020-12-07 20:15

 

Λοΐζος Σοφός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Lsofos@aegean.gr | www.lsofos.com| https://www.mediapedagogy.gr/

2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου

https://blogs.sch.gr/2pekesna

e-mail: 2pekes@naigaiou.pde.sch.gr 

 

Εξ Αποστάσεως Δωρεάν Εργαστήριο

Ο εμπλουτισμός της εξΑ διδασκαλίας με ψηφιακά εργαλεία

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών και Μέσων στην Εκπαίδευση του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η ομάδα “Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα” www.mediapedagogy.gr  με Διευθυντή τον κ. Σοφό Λοΐζο (Αλιβίζο) σε συνεργασία με τους/τις Συντονιστές/-στριες Εκπαιδευτικού Έργου του 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, με αίσθημα ευθύνης για τις δύσκολες ημέρες που διανύουμε και στο πλαίσιο της υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συνδιοργανώνουν επιμορφωτικό εξ αποστάσεως εργαστήριο με τίτλο:

Ο εμπλουτισμός της εξΑ διδασκαλίας με ψηφιακά εργαλεία

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων που μπορούν να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο, ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον για τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Θεματικές του εργαστηρίου:

 

  • Η παιχνιδοποίηση της μάθησης και η αξιοποίησή της στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Δημιουργία ψηφιακών κουίζ παιγνιώδους μορφής.

  • Δημιουργία ψηφιακών φύλλων εργασίας με το liveworksheets. 

  • Δημιουργία ψηφιακών φύλλων εργασίας με την e-me - Σύνδεσή e-me content με την e-class.

  • Αξιοποίηση χρήσιμων ψηφιακών εργαλείων στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ψηφιακοί Ασπροπίνακες, Διαδραστικά, Ψηφιακά Βιβλία, Ομαδοσυνεργατικοί, Ψηφιακοί Πίνακες Ανακοινώσεων, Δημιουργία Ψηφιακού Υλικού).

 

Πίσω