ΕΤΠΕ 2016 - Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0

2015-12-08 10:42

https://eprl.korinthos.uop.gr/eloer2016/ 

Πανελλήνιο Συνέδριο: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0 
(Κόρινθος, 26-27 Μαρτίου 2016

Πίσω