Επιστημονικά Περιοδικά

Ελληνόγλωσσα Επιστημονικά Περιοδικά

2012-10-12 09:06
παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο   https://www.rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/ Το παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο θα επιδιώξει να φιλοξενεί –μετά από επιστημονική κρίση– κείμενα που προέρχονται από όλους τους τομείς και τις κατευθύνσεις των παιδαγωγικών θεωριών και, παράλληλα με τη...

Ξενόγλωσσα Επιστημονικά Περιοδικά

2012-10-12 09:04
Α-B   ALSIC - Apprentissage des Langues et Systemes d' Ιnformation et de Communication Περιλαμβάνει άρθρα θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής με αντικείμενο τη διδασκαλία, την εφαρμοσμένη γλωσσολογία, τη ψυχογλωσσολογία, τις παιδαγωγικές επιστήμες και την πληροφοριακή. Κυρίως δημοσιεύει...