Η δυστυχία να είσαι μαθητής (στην Ελλάδα)

Η δυστυχία να είσαι μαθητής (στην Ελλάδα)

Σύγκριση των εκπαιδευτικών συστημάτων Φιλανδίας και Ελλάδας. Το ρεπορτάζ αυτό του MEGA ολοκληρώνεται σε  πέντε μέρη.

https://www.youtube.com/watch?v=RtcAPxh-NQs&feature=related (μέρος πρώτο)

https://www.youtube.com/watch?v=gLYLQ7pAtxA&feature=related  (μέρος δεύτερο)

https://www.youtube.com/watch?v=0NeSPYsXpRY&feature=related (μέρος τρίτο)

https://www.youtube.com/watch?v=x-ND627Hwo0&feature=related (μέρος τέταρτο)

https://www.youtube.com/watch?v=ifOVQBQ0j3E&feature=related (μέρος πέμπτο)