Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – μοντέλα διεξαγωγής «Πρακτικών Ασκήσεων

Η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – μοντέλα διεξαγωγής «Πρακτικών Ασκήσεων

ΡΟΔΟΣ,  τεταρτη  11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 και ώρα 10:00

στην Αίθουσα Διαλέξεων του

Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου (ΕΝΥΔΡΕΙΟ)

Οδός Κω, 85100 Ρόδος

Προγραμματισμός Πρακτικής Άσκησης 2012-2013.pdf (347,7 kB)