Σπανός Δημήτρης: Οι φορητοί υπολογιστές στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση – μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες για τη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Σπανός Δημήτρης: Οι φορητοί υπολογιστές στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση – μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες για τη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη τάξεων που εφαρμόζουν πρόγραμμα ενός φορητού υπολογιστή ανά μαθητή. Πρόκειται για τάξεις στις οποίες όλοι οι μαθητές έχουν τον δικό τους προσωπικό φορητό υπολογιστή, ο οποίος περιλαμβάνει τα βιβλία σε ψηφιακή μορφή, εκπαιδευτικά και άλλα λογισμικά, ψηφιακά τετράδια και διαθέτει ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο. Τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα απασχόλησαν την παρούσα έρευνα:

  • Ερευνητικό ερώτημα 1: Υπάρχει διαφοροποίηση στη διδασκαλία σε τάξη όπου όλοι οι μαθητές διαθέτουν από ένα προσωπικό φορητό υπολογιστή;
  • Ερευνητικό ερώτημα 2: Υπάρχει διαφοροποίηση στον μιντιακό γραμματισμό των μαθητών οι οποίοι διαθέτουν προσωπικό φορητό υπολογιστή για χρήση στο σχολείο και στο σπίτι τους;
  • Ερευνητικό ερώτημα 3: Πώς αντιλαμβάνονται το πρόγραμμα ενός φορητού υπολογιστή ανά μαθητή οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που συμμετέχουν σε αυτό;