Παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Μέσων στη διδασκαλία

Παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Μέσων στη διδασκαλία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Διδασκαλείο «Αλέξανδρος Δελμούζος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα με θέμα:

«Παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Μέσων στη διδασκαλία»

 

Η Ημερίδα αποσκοπεί στην παρουσίαση και την ενίσχυση του προβληματισμού που αναπτύσσεται κατά τα τελευταία χρόνια γύρω από την τεκμηριωμένη παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Μέσων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν κριτικές θεωρήσεις και θα διατυπωθούν ιδέες και προτάσεις με στόχο τη βέλτιστη αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων.

Συγκεκριμένα η Ημερίδα περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες:

 

  1. Νέα Μέσα και Παιδαγωγικά ζητήματα
  2. Εκπαιδευτικό υλικό και κριτήρια ποιότητας
  3. Διδακτικές προτάσεις για την αξιοποίηση των Νέων Μέσων στη διδασκαλία,
  4. Νέα Μέσα Νέες Προοπτικές

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο, στη Ρόδο

Πέμπτη, 07 Μαΐου 2009 από τις 8:30 – 15:00