Παράσχου Βασίλης

Παράσχου Βασίλης

Oικονομολόγος, M.sc

Υποψήφιος Διδάκτορας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

E-mail: bparaschou@aegean.gr

.