Σχεδιασμός και ανάπτυξη online μαθημάτων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη online μαθημάτων

Σκοπός του Δια Βίου Προγράμματος «Σχεδιασμός και ανάπτυξη online μαθημάτων» είναι να παρέχει βασικές θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες πάνω στην διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης περιεχομένου για ηλεκτρονικά μαθήματα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει αρθρωτή δόμηση για να παρέχει ευελιξία στους/στις επιμορφούμενους/ες, οι οποίοι/ες μπορούν να επιλέξουν ένα Θεματικό Κύκλο ή το σύνολο του προγράμματος.

Περισσότερες Πληροφορίες: https://e-epimorfosi.aegean.gr/distlearn-program-home