Η ταινία και το βίντεο στην εκπαίδευση - Film and video in education

Η ταινία και το βίντεο στην εκπαίδευση - Film and video in education

Σϋντομη περιγραφή του βιβλίου Η ταινία και το βίντεο στην εκπαίδευση

Για μεταφόρτωση του βιβλίου κάντε κλίκ στον ακόλουθο σύνδεσο: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/8451

Βιβλιογραφική Αναφορά 

Σοφός, Α., & Γιασιράνης, Σ. (2022). Η ταινία και το βίντεο στην εκπαίδευση – Προσεγγίσεις και πρακτικές αξιοποίησης στην τάξη. Κάλλιπος,         Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/8451

Βιβλιογραφική Αναφορά: Σοφός, Α., & Γιασιράνης, Σ. (2022). Η ταινία και το βίντεο στην εκπαίδευση
– Προσεγγίσεις και πρακτικές αξιοποίησης στην τάξη [Μεταπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές
Ακαδημαϊκές Εκδόσεις.