Η Ταυτότητα και το Εργασιακό Προφίλ του Εκπαιδευτικού ως Επαγγελματία / The Identity and Job Profile of the Teacher as a Professional

Η Ταυτότητα και το Εργασιακό Προφίλ του Εκπαιδευτικού ως Επαγγελματία / The Identity and Job Profile of the Teacher as a Professional

Σοφός, Α., Κοσμίδου Χρ. (2020). Η Ταυτότητα και το Εργασιακό Προφίλ του Εκπαιδευτικού ως Επαγγελματία. Γρηγόρης: Αθήνα.

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94690117
Έκδοση: Πρώτη/2020
Συγγραφείς: Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy, Αλιβίζος (Λοίζος) Σοφός Επιμέλεια
ISBN: 978-960-612-312-2
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΟΕ