Εργαστήριο παραγωγής ταινίας, animation, ντοκιμαντέρ για την εκπαιδευτική διαδικασία για τον οπτικοακουστικό γραμματισμό

Εργαστήριο παραγωγής ταινίας, animation, ντοκιμαντέρ για την εκπαιδευτική διαδικασία για τον οπτικοακουστικό γραμματισμό

Η Παιδαγωγική των Μέσων ως επιστημονικού κλάδου περιλαμβάνει όλους τους τομείς στους οποίους ο ρόλος των Mέσων αποκτά παιδαγωγική αξία για την ανάπτυξη του ανθρώπου, την αγωγή, την μάθηση καθώς επίσης και για την εκπαίδευση ενηλίκων (επιμόρφωση, μετεκπαίδευση). Στο μάθημα γίνεται μια εισαγωγή σε βασικές κατηγορίες της Παιδαγωγικής και της Παιδαγωγικής των Μέσων. Ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω μερικές θεματικές ενότητες:

Γενικά Θέματα

 • Παιδαγωγική των Μέσων, ιστορική εξέλιξη και θεωρητικά μοντέλα και πεδία αντικειμένου
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις του γραμματισμού στα Μέσα (Media Literacy)
 • Ένταξη Φορητών Υπολογιστών στη σχολική μονάδα και στην εκπαιδευτική διαδικασία,  διαχείριση σχολικών μονάδων και ανάπτυξη μιντιακής φιλοσοφίας

 

Ειδικά Θέματα

 • Μέθοδος ανάλυσης κινηματογραφικών ταινιών
 • Αξιοποίηση κινηματογραφικής ταινίας στη διδασκαλία
 • Δημιουργία ρεπορτάζ
 • Τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ
 • Δομημένη ιστοεξερεύνηση
 • Κριτήρια αξιολόγησης apps στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Αρχές σχεδιασμού και αξιολόγησης σχολικών ιστοτόπων
 • Ασφαλές διαδίκτυο, νομοθετικά και ηθικά ζητήματα

 

Mαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση

Σε επίπεδο γνώσεων:

 • να γνωρίζουν τη δομή ψηφιακής οπτικοακουστικούς ταινίας
 • να διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του animation, ταινίας μικρού μήκος, ντοκιμαντέρ και ρεπορτάζ
 • να σχεδιάζουν την πειραματική εφαρμογή της ψηφιακής οπτικοακουστικής ταινίας

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • να δημιουργούν τη σύνοψη, το σενάριο και το storyboard της ψηφιακής οπτικοακουστικής ταινίας
 • να κάνουν λήψεις επιμέρους σκηνών
 • να επιλέγουν και να μοντάρουν τις λήψεις με λογισμικό επεξεργασίας ψηφιακής ταινίας

 

Σε επίπεδο ικανοτήτων:

 • να χειρίζονται με επιδεξιότητα το ηλεκτρονικό περιβάλλον στο οποίο εργάζονται
 • να εφαρμόζουν τη εκπαιδευτική εφαρμογή που σχεδίασαν για την επίλυση μαθησιακών προβλημάτων