Πρακτικές Διδασκαλίας για τη Διαπολιτισμική Αγωγή με τη Χρήση Νέων Μέσων

Πρακτικές Διδασκαλίας για τη Διαπολιτισμική Αγωγή με τη Χρήση Νέων Μέσων

Σοφός, Α. (2020). Πρακτικές Διδασκαλίας για τη Διαπολιτισμική Αγωγή με τη Χρήση Νέων Μέσων. Αθήνα: Γρηγόρης

 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94700808
Έκδοση: 1η/2020
Συγγραφείς: Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
ISBN: 978-960-508-316-8
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ
Σϋνδεσμος προς τον Εύδοξο
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94700808
Έκδοση: 1η/2020
Συγγραφείς: Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
ISBN: 978-960-508-316-8
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ