Πρακτικές Διδασκαλίας για τη Διαπολιτισμική Αγωγή με τη Χρήση Νέων Μέσων/ Teaching Practices for Intercultural Education with the Use of New Media

Πρακτικές Διδασκαλίας για τη Διαπολιτισμική Αγωγή με τη Χρήση Νέων Μέσων/ Teaching Practices for Intercultural Education with the Use of New Media

Σοφός, Α. (2020). Πρακτικές Διδασκαλίας για τη Διαπολιτισμική Αγωγή με τη Χρήση Νέων Μέσων. Αθήνα: Γρηγόρης

 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94700808
Έκδοση: 1η/2020
Συγγραφείς: Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
ISBN: 978-960-508-316-8
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ
Σϋνδεσμος προς τον Εύδοξο
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94700808
Έκδοση: 1η/2020
Συγγραφείς: Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
ISBN: 978-960-508-316-8
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ