2015 Σχεδιάζοντας σενάρια διδασκαλίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών / Designing teaching scenarios for student internships

2015 Σχεδιάζοντας σενάρια διδασκαλίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών / Designing teaching scenarios for student internships

Συνδεσμος προς το βιβλίο

Σχεδιάζοντας σενάρια διδασκαλίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών

Ολιστικό μοντέλο διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής για την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού στο πλαίσιο της μεντορείας

Designing teaching scenarios for student internships. A holistic model of exploratory and reflective practice to enhance digital literacy in the context of mentorship

Designing teaching scenarios for student internships
A holistic model of exploratory and reflective practice to enhance digital literacy in the context of mentorship

Συγγραφέας: ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ

 

Το βιβλίο αυτό ξεκινά από την παραδοχή ότι ο εκπαιδευτικός δε γεννιέται, αλλά γίνεται μέσα από την εκπαίδευση, εξάσκηση και τη στοχαστική παρατήρηση και αποτίμηση του έργου του. Η φιλοσοφία που διέπει το ολιστικό μοντέλο διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής άσκησης εστιάζει στο ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων αποτελεί βασικό στοιχείο στην αρχική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών και ότι συνεισφέρει στην επαγγελματική βελτίωσή τους μέσα από την παρατήρηση τάξεων και το στοχασμό πάνω στη διδασκαλία των ασκούμενων φοιτητών.

Το θεωρητικό πλαίσιο της πρακτικής άσκησης παρουσιάζεται, μέσα από τη διερευνητική και στοχαστική προσέγγιση, σε συνδυασμό με την μεντορική σχέση μεταξύ ασκούμενων φοιτητών και εκπαιδευτικών συμβούλων. Επίσης παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάθε ασκούμενος φοιτητής και φοιτήτρια για να οργανώσει την παρακολούθηση διδασκαλιών και να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει τη διδασκαλία του κατά την πρακτική άσκηση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τη διαφοροποίηση και τη διαθεματική οργάνωση

της διδασκαλίας, καθώς επίσης και για τη συγγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου. Το ανά χείρας βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε ασκούμενους φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων που βρίσκονται στη φάση της αρχικής τους εκπαίδευσης, σε φοιτητές προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών που σκοπεύουν να εργαστούν σε παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, αλλά και σε εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βαθμίδας (επιμόρφωση και μετεκπαίδευση), σε επιμορφωτές και διδάσκοντες της Παιδαγωγικής και ειδικών γνωστικών αντικειμένων στην Εκπαίδευση.

 Για τα περιεχόμενα του βιβλίου πατήστε εδώ

Για ενδεικτικό κεφάλαιο από το βιβλίο πατήστε εδώ

 

Αλιβίζος Σοφός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Διευθυντής του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών», Πρόεδρος ΕΠΕΣ των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Ρόδου Π.Α. Διδάσκει από το 2004 Παιδαγωγική, Παιδαγωγική των Μέσων (Media Education) και Διδακτική των Μέσων (eLearning και Online Education) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιου Αιγαίου και συνεργάζεται στη Θ.Ε. ΕΚΠ 65

«Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου.

Από το 1998 μέχρι το 2003 ήταν επιστημονικός συνεργάτης με αυτόνομη διδασκαλία και έρευνα στην ομάδα εργασίας του Καθηγητή  Fiedrich W. Kron στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Johannes Gutenberg-Universität και επιστημονικός συνεργάτης στο «jugendschutz.net» (Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου) των Ομοσπονδιακών Κρατιδίων της Γερμανίας, καθώς επίσης και διδάσκων επί συμβάσει σε πανεπιστημιακά τμήματα στη Γερμανία (Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, Landau-Koblenz). Τα βιβλία του έχουν δημοσιευτεί στα Γερμανικά και στα Πολωνικά καθώς και πολλά άρθρα του στα Αγγλικά.

Συνέχεια Περιγραφής...