2012 Βασικές γνώσεις παιδαγωγικής επιστήμης / Basic knowledge of pedagogical science

2012 Βασικές γνώσεις παιδαγωγικής επιστήμης / Basic knowledge of pedagogical science

Σύνδεσμος προς το βιβλίο

Αυτό το έγκυρο πανεπιστημιακό βιβλίο έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Στο πλαίσιο τη 7η έκδοσή του στη Γερμανική γλώσσα επικαιροποιήθηκε ως προ το περιεχόμενό του σύμφωνα με τι εξελίξει του επιστημονικού διαλόγου. Είναι σημαντικό για τι εξετάσει όλων των κατευθύνσεων σπουδών τη παιδαγωγική επιστήμη και είναι κατάλληλο ω εγχειρίδιο για την επιστημονική εργασία και την αυτόνομη μελέτη.


Περιεχόμενα:

1. Πρώτες επαφές με το αντικείμενο
2. Βασικές έννοιες τη Παιδαγωγική Επιστήμη και των επιμέρους κλάδων της.
3. Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης
4. Η Διαδικασία της Αγωγής
5. Παιδαγωγική και μορφωτικοί θεσμοί
6. Επιστημολογικές Προσεγγίσεις
7. Βασικές Αρχές ερευνητικών μεθόδων