Διδασκαλία

Σε αυτόν το χώρο παρουσιάζονται τα μαθήματα που δομούνται σε α) προπτυχιακό και β) μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τα μαθήματα αυτά αναφέρονται στην Παιδαγωγική Επιστήμη, στην Παιδαγωγική και τη Διδακτική των Μέσων (e-Learning, Online Education), στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της διδασκαλίας. Η διδακτική μεθοδολογία των μαθημάτων αυτών ποικίλει και παίρνει τις εξής μοφές:

  • Σύντομες Εισηγήσεις
  • Σεμιναριακές συνεδρίες
  • Εργαστηριακά μαθήματα
  • Φροντιστηριακές συνεδρίες
  • Πρακτική άσκηση
  • Μικτή μάθηση (blended Learning)
  • Αντεστραμμένη διδασκαλία (Inverted Classroommodel)
  • Eπίβλεψη και προετοιμασία από έμπειρους φοιτητές/Υποψήφιους Διδάκτορες (Tutoring)

 

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα