Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Παιδαγωγική και Παιδαγωγική των Μέσων - PEDAGOGY AND MEDIA PEDAGOGY

Παιδαγωγική και Παιδαγωγική των Μέσων - PEDAGOGY AND MEDIA PEDAGOGY
Περιεχόμενο μαθήματος: Με δεδομένο ότι η ένταξή των νέων Μέσων στην εκπαίδευση και η θεσμική κατοχύρωση του μιντιακού γραμματισμού και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης αποτελεί πραγματικότητα και οι...

Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης για την σχολική δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (blendend learning)

Σύγχρονες  μέθοδοι  διδασκαλίας  και μάθησης για την σχολική δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (blendend learning)
METHODOLOGY OF CREATING DIGITAL EDUCATIONAL MATERIAL FOR FACE TO FACE AND DISTANCE SCHOOL EDUCATION Περιεχόμενο μαθήματος Το προσφερόμενο μαθησιακό αντικείμενο που μπορεί να επιλεχθεί από φοιτητές...