Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Εργαστήριο δημιουργίας εκπαιδευτικής ταινίας για τη σχολική δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Εργαστήριο δημιουργίας εκπαιδευτικής ταινίας για τη σχολική δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
Το προσφερόμενο μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να επιλεχθεί από φοιτητές που επιθυμούν να εργαστούν εργαστηριακά, πειραματιζόμενοι μέσα σε ένα κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο προκειμένου να παράγουν...

Εργαστήριο παραγωγής διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος [Workshop of development of online educational program

Εργαστήριο παραγωγής διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος [Workshop of development of online educational program
Έχοντας πλέον οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες αποκτήσει μια συνολική εικόνα από τα προηγούμενα δύο εξάμηνα στα ζητήματα που άπτονται της Online εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο πλαίσιο αυτού του...

Ανάπτυξη ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού [Development of audiovisual content]

Ανάπτυξη ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού [Development of audiovisual content]
Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εργάζονται εργαστηριακά, πειραματιζόμενοι μέσα σε ένα κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο προκειμένου να παράγουν ψηφια- κό εκπαιδευτικό υλικό για τη διαδικτυακή...

Προσεγγίσεις Διαδικτυακής Εκπαίδευσης και μάθησης [Online distance education]

Προσεγγίσεις Διαδικτυακής Εκπαίδευσης και μάθησης [Online distance education]
Με δεδομένο ότι η ένταξη της ψηφιακής μάθησης στην εκπαίδευση αλλά και η γενικότερη θεσμική κα- τοχύρωση του ψηφιακού γραμματισμού και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης αποτελεί...

Πρακτική άσκηση

Υπεύθυνος πρακτικής άσκησης: Σοφός Αλιβίζος  

Παιδαγωγική και Διδκατική των Μέσων - PEDAGOGY AND MEDIA PEDAGOGY

Παιδαγωγική και Διδκατική των Μέσων - PEDAGOGY AND MEDIA PEDAGOGY
Περιεχόμενο μαθήματος: Με δεδομένο ότι η ένταξή των νέων Μέσων στην εκπαίδευση και η θεσμική κατοχύρωση του μιντιακού γραμματισμού και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης αποτελεί πραγματικότητα και οι...

Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης για την σχολική δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (blendend learning)

Σύγχρονες  μέθοδοι  διδασκαλίας  και μάθησης για την σχολική δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (blendend learning)
METHODOLOGY OF CREATING DIGITAL EDUCATIONAL MATERIAL FOR FACE TO FACE AND DISTANCE SCHOOL EDUCATION Περιεχόμενο μαθήματος Το προσφερόμενο μαθησιακό αντικείμενο που μπορεί να επιλεχθεί από φοιτητές...