Προπτυχιακά Μαθήματα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
Applied Didactics of Media Education (Internship) Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα της πρακτικής άσκησης παρέχεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης άσκησης των φοιτητών ΕΣΠΑ. Στόχος του μαθήματος...

ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Distance Education and Lifelong Learning in LMS Environment  (Moodle) Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα αυτό εστιάζει στην παιδαγωγική αξιοποίηση  συστημάτων τηλεκπαίδευσης και παρουσιάζει...

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ
Pedagogical uses of the Cinema, Reportage, Documentaries  and the Internet in the educational process - Media Literacy Περιεχόμενο μαθήματος: Η Παιδαγωγική των Μέσων ως επιστημονικού κλάδου...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
DESIGN AND CREATION OF DIGITAL MATERIAL FOR E-LEARNING AND DISTANCE EDUCATION Περιεχόμενο μαθήματος: Στο μάθημα οι φοιτητές ασκούνται στις απαραίτητες διαδικασίες για το σχεδιασμό, την οργάνωση, την...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - INTRODUCTION TO PEDAGOGY

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - INTRODUCTION TO PEDAGOGY
Περιεχόμενο μαθήματος : Στο μάθημα παρουσιάζονται με συστηματικό τρόπο οι τομείς και οι βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήμης, οι βασικές θεωρίες κοινωνικοποίησης, τα μοντέλα της αγωγής, οι...