Προπτυχιακά Μαθήματα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - INTRODUCTION TO PEDAGOGY

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - INTRODUCTION TO PEDAGOGY
Περιεχόμενο μαθήματος : Στο μάθημα παρουσιάζονται με συστηματικό τρόπο οι τομείς και οι βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήμης, οι βασικές θεωρίες κοινωνικοποίησης, τα μοντέλα της αγωγής, οι...

Εργαστήριο παραγωγής ταινίας, animation, ντοκιμαντέρ για την εκπαιδευτική διαδικασία για τον οπτικοακουστικό γραμματισμό

Εργαστήριο παραγωγής ταινίας, animation, ντοκιμαντέρ για την εκπαιδευτική διαδικασία για τον οπτικοακουστικό γραμματισμό
Η Παιδαγωγική των Μέσων ως επιστημονικού κλάδου περιλαμβάνει όλους τους τομείς στους οποίους ο ρόλος των Mέσων αποκτά παιδαγωγική αξία για την ανάπτυξη του ανθρώπου, την αγωγή, την μάθηση καθώς...

Ψηφιακός Γραμματισμός σε Διαπολιτισμικά Περιβάλλοντα: παιδαγωγικές, κοινωνιολογικές και νομικές διαστάσεις

Ψηφιακός Γραμματισμός σε Διαπολιτισμικά Περιβάλλοντα: παιδαγωγικές, κοινωνιολογικές και νομικές διαστάσεις
Το μάθημα εστιάζει στον ρόλο των ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που έχει διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά. Το κεντρικό ζήτημα που τίθεται, είναι πως μπορούν να αξιοποιηθούν οι...

Εργαστήριο για τη Δημιουργία Ψηφιακών Σεναρίων και Εκπαιδευτικού Υλικού για την Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Εργαστήριο για τη Δημιουργία Ψηφιακών Σεναρίων και Εκπαιδευτικού Υλικού για την Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Περιεχόμενο μαθήματος Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή και πρώτη γνωριμία με την Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και ειδικότερα την την Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Οι φοιτητές/τριες θα έχουν την...

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
Applied Didactics of Media Education (Internship) Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα της πρακτικής άσκησης παρέχεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης άσκησης των φοιτητών ΕΣΠΑ. Στόχος του μαθήματος...

ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Distance Education and Lifelong Learning in LMS Environment  (Moodle) Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα αυτό εστιάζει στην παιδαγωγική αξιοποίηση  συστημάτων τηλεκπαίδευσης και παρουσιάζει...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
DESIGN AND CREATION OF DIGITAL MATERIAL FOR E-LEARNING AND DISTANCE EDUCATION Περιεχόμενο μαθήματος: Στο μάθημα οι φοιτητές ασκούνται στις απαραίτητες διαδικασίες για το σχεδιασμό, την οργάνωση, την...