Αρχείο άρθρων

WEB 2.0

2012-10-12 08:32
O'Reilly, T. (2005). What is Web 2.0 design patterns and business models for the next generation of software. Retrieved 10/11/2010 from  https://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-isweb-20.html Καρασαββίδης Η., & Θεοδοσίου Σ. (2010). Η εφαρμογή...

SITUATED COGNITION

2012-10-12 08:31
Brown. Β., Collins. Α. & Duguid. P. (1989). Situated Cognition and the Culture of Learning. Educational Researcher. Vol.18 N1, pp. 32-42. Διαθέσιμο στο δικτυακό    τόπο: https://www.Exploratorium.eddo/IFI/resources/museumeducation/situated.html.  Ανακτήθηκε στις...

DISTRIBUTED COGNITION

2012-10-12 08:30
Hollan, J., Hutchins, E.& Kirsh D. (2000). Distributed Cognition: Toward a New Foundation for Human-Computer Interaction Research. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.33.6906  Ανακτήθηκε στις 30/10/2010. Halverson, Ch. (2002)....

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

2012-10-12 08:29
Αναστασιάδης Π., Μανούσου Ε., Κουκούλης Ν., Σπανουδάκης Α., Στρατάκη Α., Καρβούνης Λ. (2009).  Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης και της διαθεματικής προσέγγισης. Από την Θεωρία στην Πράξη «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008»: Καπετάν ΣΟΣ- Μεσόγειος Θάλασσα....

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ VITRUAL UMGEBUNGEN

2012-10-12 08:29
Παπαχρήστος Ν., & Βρέλλης Γ. (2011). Εικονικά Περιβάλλοντα Πολλών Χρηστών στην Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Second Life.   Εισήγηση στο 5ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο καθηγητών πληροφορικής (Ιωάννινα, 1,2,3 Απριλίου 2011). ∆ιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

2012-10-12 08:28
Wilson, B., Ludwig-Hardman, S., Thornam. C. & Dunlap, J. (2004). Bounded Community: Designing and facilitating learning communities in formal courses. The International Review of Research in Open and Distance Learning. Vol 5, No3.Διαθέσιμο στο      δικτυακό τόπο:...

« Η Μεντορεία (Mentoring) στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση της πιλοτικής εφαρμογής».

2012-10-10 17:15
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   σε συνεργασια με τους σχολικουσ συμβουλουσ πρωτοβαθμιασ εκπαιδευσης ΔΩΔΕΚΑΝΗΣου Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τους Σχολικούς...

Δια Βιου Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Online Μαθημάτων

2012-10-09 09:26
Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Σχεδιασμός και ανάπτυξη online μαθημάτων» είναι να παρέχει βασικές θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες πάνω στην διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης περιεχομένου για ηλεκτρονικά μαθήματα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει αρθρωτή δόμηση για να παρέχει...

Ερευνητικά προγράμματα

2012-10-09 09:16
Σε αυτόν το χώρο μπορείτε να δείτε τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτά είναι δομημένα στις εξής κατηγορίες: Παλαιότερα ερευνητικά προγράμματα, που πραγματοποιήθηκαν κυρίως στη Γερμανία Τρέχον προγράμματα, που έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια στην...

Πρόγραμμα Πρακτικών Ασκήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΣΠΑ 2009 - 2012 (Κωδικός 2323-112)

2012-10-09 09:05
Το Π.Π.Α.,αποτελεί επέκταση της, Πρακτικής Άσκησης που διεξάγεται ήδη στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ο στόχος του προτεινόμενου Π.Π.Α. είναι τριπλός: α. να καλλιεργήσει τις ικανότητες των φοιτητών/τριών ενός Παιδαγωγικού Τμήματος και να τους δώσει τη δυνατότητα να διαμορφώσουν...