Αρχείο άρθρων

ΕΤΠΕ 2016 - Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0

2015-12-08 10:42
https://eprl.korinthos.uop.gr/eloer2016/  Πανελλήνιο Συνέδριο: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0  (Κόρινθος, 26-27 Μαρτίου 2016

8th International Conference in Open and Distance Learning Athens, 6-8 November 2015 https://www.openet.gr/8th-international-conference-in-open-and-distance-learning-icodl-2015/

2015-10-06 11:02

Πρακτικά συνδεδρίου ΕΤΠΕ «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

2015-08-26 11:00
Στην ακόλυθη διεύθυσνη μπορείτε να  βρείτε τα πρακικά συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσαλονίκη στις 30/10-1/11/2015 https://www.etpe.gr/conf?cid=24 

Timeline of Educational Technology in Schools Infographic

2015-08-22 20:55
https://elearninginfographics.com/timeline-of-educational-technology-in-schools-infographic/

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

2015-06-09 13:48
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γνωρίζοντας τη γλώσσα του κινηματογράφου: Βιωματικό εργαστήριο για την προώθηση της κινηματογραφικής παιδείας και του γραμματισμού στα Μέσα Το Εργαστήριο «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση» οργανώνει επιμορφωτική δράση για την προώθηση της...

επιμορφωτικά προγράμματα για τη Δια Βίου Μάθηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου

2013-07-06 20:00
Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί φίλοι,   σας στέλνω σε μορφή PDF τα επιμορφωτικά προγράμματα για τη Δια Βίου Μάθηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου που έχουν οργανωθεί από τη ομάδα εργασίας, και σας προσκαλώ να προωθήσετε το αρχείο ως επισυναπτόμενο σε γνωστούς και σε maillist που έχετε και σε όσες...

Ελληνόγλωσσα Επιστημονικά Περιοδικά

2012-10-12 09:06
παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο   https://www.rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/ Το παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο θα επιδιώξει να φιλοξενεί –μετά από επιστημονική κρίση– κείμενα που προέρχονται από όλους τους τομείς και τις κατευθύνσεις των παιδαγωγικών θεωριών και, παράλληλα με τη...

Ξενόγλωσσα Επιστημονικά Περιοδικά

2012-10-12 09:04
Α-B   ALSIC - Apprentissage des Langues et Systemes d' Ιnformation et de Communication Περιλαμβάνει άρθρα θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής με αντικείμενο τη διδασκαλία, την εφαρμοσμένη γλωσσολογία, τη ψυχογλωσσολογία, τις παιδαγωγικές επιστήμες και την πληροφοριακή. Κυρίως δημοσιεύει...

ONLINE LEARNING

2012-10-12 08:52
Barbour, M. (2009). State of the Nation: K-12 Online Learning in Canada. INACOL. Διαθέσιμο στο Δικτυακό τόπο : https://www.inacol.org/research/docs/iNACOL_CanadaStudy10-finalweb.pdf U.S. Department of Education. (2007). Connecting Students to Advanced Courses Online. Innovations in...

HOMESCHOOL

2012-10-12 08:51
Ray, B. (2011a). Careful Study Finds Homeschool Advantage: A Review of Martin-Chang, Gould, and Meuse, 2011. National Home Education Research Institute. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : https://www.nheri.org/HomeschoolAdvantage.pdf (20/3/2012). Ray, B. (2011b). 2.04 Million Homeschooled...