Σύντομο Βιογραφικό

 

 

 • Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
 • Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Lsofos@aegean.gr skype: Lsofos
 • www.Lsofos.com |  www.mediapedagogy.gr/
 • Tel: 0030 22410 99224, Mobil: 0030 6948183076
 • School of Humanities, 
 • Dept. of Primary Education, 
 • University of Aegean
 • House Kleoboulos, 1, Leoforos Demokratias, 
 • 85132 Rhodes, Greece
 •  

 

 • Κοσμήτορας, Σχολή Ανθρωπιστικών ΕΠιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Αύγουστος 2023 έως σήμερα)
 • Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (από το 2014 έως 31 Αυγούστου 2022),
 • Διευθυντής του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών» (από το 2013 έως 2020),
 • Διευθυντής του ΠΜΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή» (από το 2020 έως σήμερα), 
 • Διευθυντής εργαστηρίου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην εκπαίδευση»,
 • Επόπτης/Πρόεδρος του ΕΠΕΣ των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Ρόδου Π.Α. (από το 2009 έως σήμερα)
 • Εκλεγμένος Πρόεδρος της Συνόδου Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων  (από το Ιούνιο 2016 έως 31 Αυγούστου 2022 και έως σήμερα ως προεδρεύων),
 • Εκλεγμένο Εσωτερικό Μέλος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Αιγαίου (από 2/2013 έως 8/2014),
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) (από 12/2018 έως 12/2019)
 • Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (από Δεκέμβριο 2018 έως Δεκέμβριου 2020),
 • Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Ε.Κ.ΕΠ.Ε. https://ekepe.wordpress.com/ (από 6/2019- 7/2020).
 • Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (από 6/2019- 7/2020).
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (12/2022 έως σήμερα).
 • Μέλος της επιτροπής ακαδημαϊκού σχεδιασμού του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.Δι.ΜΑ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας Ρόδου (2018-2022).

 

Διδάσκω από το 2004 Παιδαγωγική, Παιδαγωγική των Μέσων (Media Education) και Διδακτική των Μέσων (eLearning και Online Education) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συνεργάστηκα επι σειρά ετών στη Θ.Ε. ΕΚΠ 65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου.

Από το 1996 μέχρι το 1998 εργάστηκα ως Διδάσκων με σύμβαση (Lehrbeauftragter) στο Johannes Gutenberg Πανεπιστήμιο στο Mainz και σε άλλα γερμανικά πανεπιστήμια (Frankfurt, Wiesbaden, Landau-Koblenz). Από το 1998 μέχρι το 2002 εργάστηκα ως επιστημονικός συνεργάτης στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Johannes Gutenberg Πανεπιστημίου στο Mainz στα πεδία: Γενική Παιδαγωγική, Παιδαγωγική των Νέων Μέσων, Σχολική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, και από το 2002 μέχρι το 2004 ως επιστημονικός συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα «Διδακτική των Μέσων». Από το 1998 ήμουν παράλληλα επιστημονικός σύμβουλος στον οργανισμό της κεντρικής διοίκησης των 16 Υπουργείων Νεότητας και Κοινωνικών των ομοσπονδιακών κρατιδίων της Γερμανίας για την Προστασία των Νέων στο διαδίκτυο συμμετέχοντας στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, στη εκπαίδευση φοιτητών και στην οργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων. Στα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται:

 • Επιστημολογία της Παιδαγωγικής και της Παιδαγωγική Μέσων,
 • Σχεδιασμός ηλεκτρονικών μαθησιακών περιβαλλόντων και Online Education
 • Σχολική Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως εκπαίδευση
 • Παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων Μέσων στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία
 • Media Literacy
 • Κινηματογραφική Παιδεία
 • Θεωρίες Μέσων και θεωρίες επίδρασης μιντιακών περιεχομένων
 • Προστασία νέων στο διαδίκτυο π.χ. ρατσισμός
 • Διαπολιτισμική Αγωγή και ψηφιακά περιβάλλοντα εργασίας και επικοινωνίας

 

Είμαι επιστημονικά υπεύθυνος στα ακόλουθα επιμορφωτικά  τα οποία πραγματοποιούνται διαδικτυακά:

 • Ψηφιακός Γραμματισμός σε διαπολιτισμικά Περιβάλλοντα Μάθησης
 • Κατάρτιση εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση προγραμμάτων e-Learning Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
 • Ανάπτυξη Ιστοσελίδων με το WordPress
 • Αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα στη διδασκαλία, και ως μέσο αλληλεπιδραστικής παρουσίασης
 • Η αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση
 • Κινούμενη Εικόνα (Animation) και η Παιδαγωγική Αξιοποίησή της
 • Κινηματογραφική Παιδεία
 • Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου από τους Εκπαιδευτικούς
 • Η Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση

Είναι συν εκδότης των περιοδικών α) Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο και β)  περιοδικού Animation, Φιλμ,  Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και στον Πολιτισμό. Τα βιβλία του έχουν δημοσιευτεί στα Γερμανικά και στα Πολωνικά και πολλά άρθρα του στα Αγγλικά (https://www.lsofos.com/bivlia).

Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

 

Σοφός, Α., Κώστας, Α., Παράσχου, Β., Σπανός, Δ., Γιασιράνης, Σ., Τζόρτζογλου, Φ., & Βρατσάλη, Ν. (2023). Σχεδιασμοί εκπαιδευτικού υλικού & τεχνολογίες για την ψηφιακή εκπαίδευση [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-170   

Σοφός, Α., Τζόρτζογλου, Φ. (2022). 50+8 Web 2.0 εργαλεία για την εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό. Αθήνα: Γρηγόρης.

        Σοφός, Α., & Γιασιράνης, Σ. (2022). Η ταινία και το βίντεο στην εκπαίδευση – Προσεγγίσεις και πρακτικές αξιοποίησης στην τάξη [Μεταπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος,         Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/8451

        Παπαδημητρίου, Σ., Σοφός, Α. (2022). Αξιοποίηση οπτικοακουστικών μέσων στο σύγχρονο σχολείο. Αθήνα: ΕΚΟΜΕ.         https://www.ekome.media/el/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/nea-ekdosi-idea-axiopoiisi-o-a-meson-sto-       sygchrono-scholeio-s-papadimitriou-kai-l-sofou/

        Σοφός, Α., Κοσμίδου Χρ. (2020). Η Ταυτότητα και το Εργασιακό Προφίλ του Εκπαιδευτικού ως Επαγγελματία. Γρηγόρης: Αθήνα.

        Σοφός Α., Δάρρα Μ., Τσιμπιδάκη Α., Κλαδάκη, Μ., Κώστας, Α. (2020), Παιδαγωγικά τμήματα και το μέλλον τους. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Προκλήσεις και Προοπτικές σε         έναν κόσμο που αλλάζει. Γρηγόρης Αθήνα.

        Σοφός, Α., Τσιμπιδάκη, Α., Σκούρτου, Ε., Φωκίδης, Εμ., Καραμούζης, Π. (2020). Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές αξιοποίησης ταινίας στην εκπαίδευση. Αθήνα:         Γρηγόρης.

       Σοφός, Α., Καραμούζης, Π., Καζούλλη Β., Κώστας, Α. (Επιμ.) (2019). Διδασκαλία και Μάθηση μέσω φορητών συσκευών: Συνέπειες και προκλήσεις για την εκπαίδευση.         Γρηγόρης: Αθήνα.

Σοφός, Α., Αυγερινός, Ε., Καραμούζης, Π., Χριστοδουλίδου, Λ., Δάρρα, Μ. (Επιμ.) (2017a): Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών. Παιδαγωγική Αξιοποίηση ψηφιακών Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αθήνα: Γρηγόρης.

Σοφός, Α. (2017b). Νέα Μέσα, κλασικά παιδαγωγικά ζητήματα: η θεώρηση της μάθησης από την προοπτική των μαθησιακών σχηματισμών και της νευροβιολογίας. Στο Α. Σοφός, Λιαράκου, Γ. Καραμούζης, Π. & Κώστας, Α. (Επιμ.) Νέα Μέσα, Νέα Μάθηση; (σσ 15-39). Αθήνα: Γρηγόρης.

Σοφός, Α. (2015). Σχεδιάζοντας σενάρια διδασκαλίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Ολιστικό μοντέλο διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής για την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού στο πλαίσιο της μεντορείας. Αθήνα: Γρηγόρης

Σοφός, Α., Κώστας, Α., Παράσχου, Β. (2015). Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Από τη Θεωρία στην Πράξη. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα  και Βοηθήματα.

Σοφός, Α. (2015) (Επιμ.). Παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο. (https://www.rhodes.aegean.gr/ptde/revmata/index.html)

Σοφός, Α.,  Βρατσάλης, Κ. (Επιμ.) (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Μέσων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία. Αθήνα: ΙΩΝ.

Kron, F. Σοφός, Α. (Επιμ.) (2012). Βασικές Γνώσεις Παιδαγωγικής Επιστήμης. Αθήνα: ΙΩΝ.

Σοφός, Α. Kron, F. (2010). Αποδοτική Διδασκαλία με τη Χρήση Μέσων. Από τα προσωπικά και πρωτογενή στα τεταρτογενή και ψηφιακά Μέσα. Αθήνα: Γρηγόρης.

Sofos, Α., Kron, F. (2010). Erfolgreicher Unterricht mit Medien. Mainz: Logophon.

Αυγερινός Ε., Κόκκινος, Γ., Παπαντωνάκης Γ., Σοφός Α. (Επιμ.) (2007). Επιστήμες της Αγωγής – Νέες Τεχνολογίες: Πρακτικές στον Ελλαδικό Χώρο και Σύγχρονες Τάσεις στην Ευρώπη. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Σοφός, Α. (Επιμ.) (2009). Παιδαγωγικές Διαστάσεις των Νέων Μέσων. Ενίσχυση Μιντιακού Γραμματισμού και Ικανότητας για ένα Ασφαλές Διαδίκτυο. Αθήνα: Γρηγόρης.

Kron, F., Σοφός Α. (2007): Διδακτική των Μέσων. Νέα Μέσα στο πλαίσιο διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών. Αθήνα Gutenberg.

Kron, F., Sofos, A. (2008). Dydaktyka Mediow. Gdansk: Pedagogika GWP

Kron, F., Sofos, A. (2003): Mediendidaktik –Neuen Medien in Lehr- und Lernprozessen“. München: Ernst Reinhardt-Verlag als UTB.

Beck, Ch., Sofos, A. (Hrsg.) (2001): Neue Medien in der pädagogischen Kontroverse. Mainz: Logophon

Kron, F., Σοφός, Α. (2019). Βασικές Γνώσεις Παιδαγωγικής ΕΠιστήμης. Αθήνα: ΙΩΝ.

Έχω συγγράψει πάνω από 100 συγγράμματα σε επιμέλειες και επιστημονικά περιοδικά καθώς επίσης και εκθέσεις ερευνητικών πορισμάτων κλπ. Επίσης έχω  εκπονήσει πάνω από 70 επιμορφωτικά εγχειρίδια μελέτης σχετικά με την ηλεκτρονική μάθηση και την αξιοποίηση των ψηφιακών Μέσων και Τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

 

 

Office: Build Kleoboulos, 1 floor Leoforos Demokratias 1, 85100 Rhodes, Greece
Kontakt:  
https://www.lsofos.com/ -  E-Mail: lsofos@aegean.gr - Tel: 0030 22410 99224, Mobil: 0030 6948183076
skype: lsofos, 
https://www.pre.aegean.gr/ViewTeacherDetails.aspx?id=16