Τρέχοντα Προγράμματα

Πρόγραμμα Πρακτικών Ασκήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΣΠΑ 2009 - 2012 (Κωδικός 2323-112)

2012-10-09 09:05
Το Π.Π.Α.,αποτελεί επέκταση της, Πρακτικής Άσκησης που διεξάγεται ήδη στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ο στόχος του προτεινόμενου Π.Π.Α. είναι τριπλός: α. να καλλιεργήσει τις ικανότητες των φοιτητών/τριών ενός Παιδαγωγικού Τμήματος και να τους δώσει τη δυνατότητα να διαμορφώσουν...