Διδακτορικές Διατριβές

Δημητρακάκης Κωνσταντίνος: Ψηφιακός γραμματισμός και ψηφιακό χάσμα πρακτικές πρακτικοβιωματικού και σχολικού μιντιακού γραμματισμού

Δημητρακάκης Κωνσταντίνος: Ψηφιακός γραμματισμός και  ψηφιακό χάσμα πρακτικές πρακτικοβιωματικού και σχολικού μιντιακού γραμματισμού
Δημητρακάκης Κωνσταντίνος «Ψηφιακός γραμματισμός και  ψηφιακό χάσμα πρακτικές πρακτικοβιωματικού και σχολικού μιντιακού γραμματισμού.». Η έρευνα εστιάζει στο ρόλο του τεχνολογικού γραμματισμού στη βελτιστοποίηση του σχολικού γραμματισμού, στο ψηφιακό χάσμα ως έκφραση κοινωνικής,...

Σπανός Δημήτρης: Οι φορητοί υπολογιστές στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση – μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες για τη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Σπανός Δημήτρης: Οι φορητοί υπολογιστές στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση – μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες για τη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό
Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη τάξεων που εφαρμόζουν πρόγραμμα ενός φορητού υπολογιστή ανά μαθητή. Πρόκειται για τάξεις στις οποίες όλοι οι μαθητές έχουν τον δικό τους προσωπικό φορητό υπολογιστή, ο οποίος περιλαμβάνει τα βιβλία σε ψηφιακή μορφή, εκπαιδευτικά και άλλα λογισμικά, ψηφιακά τετράδια...

Απόστολος Κώστας: Ηλεκτρονική Κοινότητα Πρακτικής Άσκησης (e-ΚΠΑ) Διερευνητική μελέτη περίπτωσης των Κοινοτήτων Πρακτικής με έμφαση στο Στοχασμό και την Επαγγελματική Ταυτότητα των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών

Απόστολος Κώστας: Ηλεκτρονική Κοινότητα Πρακτικής Άσκησης (e-ΚΠΑ) Διερευνητική μελέτη περίπτωσης των Κοινοτήτων Πρακτικής με έμφαση στο Στοχασμό και την Επαγγελματική Ταυτότητα των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών
Η διδακτορική διατριβή, αποτελεί ερευνητική προσπάθεια η οποία εστιάζει στην προετοιμασία των φοιτητών/τριων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά την πρακτική τους άσκηση στο σχολείο, εκτεινόμενη σε δύο διαστάσεις: (α) την παιδαγωγική διάσταση, η οποία...